Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utbrända lärare

Annons

En färsk undersökning, beställd av lärarfacket, antyder att skolpersonalens arbetssitiuation försämrats. Aktstycket är visserligen en facklig partsinlaga, men antyder icke desto mindre att antalet utbrända och slutkörda lärare och yrkesvägledare snarare torde öka än minska.

Förr var folkskolläraren - för att inte tala om läroverksadjunkten eller gymnasielektorn - en "rangerad karl" eller dito kvinna. Läraryrket förlänade innehav-aren avsevärd social status.

I dag ter sig jobbet inte tillnärmelsevis lika attraktivt som förr av lärarhögskolornas rekryteringsproblem att döma.

Nutida skolmiljö har sina brister. Detta kan och bör påpekas utan att den gamla skolan därför idealiseras till övermått, såsom stundom sker, när ärevördiga skolfuxar nostalgerar kring gamla skolminnen. Allt var sannerligen inte bättre förr.

Smärtsamma budgetbantningar väntar flertalet skolor i Dalarna. Lärarfacket i länet ser allvarligt på situationen. Säkert med fullt fog. Om detta berättar vi på nyhetsplats i dagens tidning.

Många lärare, skolledare och annan personal minns 90-talets hårda nedskärningar och befarar en repris.

Besparingar inom skolväsendet kan visa sig synnerligen kostsamma för samhället på längre sikt. Vad kostar inte ännu fler långtidssjukskrivna lärare och problemelever i både lidande och reda pengar?

Mer läsning

Annons