Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trafikvision för järnvägen

Annons

Att den så kallade Salaproppen byggs bort med start 2006 är ett resultat av ett enigt uppträdande i Dalarna. Det ser jag som en framgång för länet i Vägverkets och regeringens nationella vägplanering. Investeringen i fyrfältighet mellan Ornäs och Falun är också viktig. Sträckan är kraftigt trafikerad med både gods- och persontrafik.

Vägen är en viktig del av Bergslagsdiagonalen. Satsningen på 1,2 miljarder kronor till tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion är bra. Den är större än förväntat och kommer att betyda mycket på en lång rad vägsnitt i alla delar av länet.

Just nu arbetar Region Dalarna för att finna vägar för att åstadkomma en satsning på riksväg 71 tidigare än planerat. Det är inte tillfredsställande att Västerdalsvägen som är viktig för bland annat turisttrafiken får stå tillbaka när det gäller investeringar.

När det gäller Dalabanan, som Ronny Svensson tog i upp i en kolumn i förrgår, så har ett flertal uppvaktningar om banans kapacitet skett i förhållande till banverket. Tyvärr kan vi nu konstatera att betydligt större medel än vad som nu är fallet borde avsatts för Dalabanans framtid.

Under det senaste året har dock Dalabanans intresseförening bildats. Kommunerna efter banan är medlemmar. Föreningen kommer nu att ta fram en trafikvision. Dels handlar det om på vilket sätt banans kapacitet ska förbättras, dels om hur trafiksutbudet ska se ut i framtiden. Vi måste ordentligt höja profilen i frågan.

Kontakterna med SJ angående vagnstandarden på Dalabanan har utmynnat i att SJ gett bilden av vilja satsa på nyinköpta tåg efter Dalabanan. Detta har presenterats för såväl Region Dalarnas trafikgrupp som i anslutning till en järnvägskonferens i Avesta.

Hittills har vi inte sett något av detta, utan enbart fått besked om att den senaste varianten av snabbtåg avvecklas. Region Dalarna kommer att fortsätta sina påtryckningar, ett nytt möte är redan inbokat med SJ om att det måste till bättre vagnmaterial. Självklart är det välkommet om fler engagerar sig i frågan. I höst anordnar vi också en järnvägskonferens. Då ska såväl gods-som persontransporternas möjligheter noggrant diskuteras.

Konferensen är ett viktigt forum för att markera länets vilja att utveckla järnvägstrafiken.

Peter Hultqvist (s) är ordförande i Region Dalarna.

PETER HULTQVIST

Mer läsning

Annons