Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Torsten vill ge garantier

Annons

den 12 februari 2007

Hur märker Vansbroborna att det blivit borgerligt styre?

-Genom att vi kan ge snabba och klara besked när invånarna ställer frågor! Det kommer visserligen att ta lite tid att förändra attityder, men viljeinriktningen är glasklar. Min målsättning är att folk snart ska märka att Vansbro har en väl fungerande ledning, både i politiken och i våra förvaltningar. Vi ska också bli mer utåtriktade och synliga.

-Vi ska skapa tydliga verksamhetsmål med inriktningen att upprätta garantier till medborgarna om hur lång handläggningstid vi behöver innan invånarna får svar på sina frågor. Det kan gälla allt från bygglov till barnomsorgsplatser.

Oppositionen får en undanskymd roll i Vansbro?

-Inte alls! Vi är måna om en bra relation. Alla goda krafter behöver samarbeta för att utveckla en liten kommun. I vår nya nämndorganisation har oppositionen en god insyn genom poster som vice ordförande. I kommunledningen (kommunstyrelsens arbetsutskott) finns också socialdemokraterna representerade med en av tre platser. Öppenhet är ett nyckelord i vår kommunalpolitik.

Du vill förändra den kommunala organisationen?

-Inte bara jag, det har med åren växt fram en övertygelse hos såväl politiker och tjänstemän som allmänhet att Vansbro haft ett upplägg som inte varit effektivt. Nu överger vi systemet med delat ansvar mellan flera chefer och rekryterar en kommunchef vars roll blir att fungera som en kommunens verkställande chef. Han eller hon blir högsta chef för hela förvaltningen. Mandatet ska bli tydligt, både internt och externt.

Vilka är kommunens viktigaste uppgifter framöver?

-Att ha kontroll över ekonomin. Efter elva år av underskott blev det plussiffror 2005 och vi klarar ett nollresultat för 2006. Vi har i dag 700 anställda och måste fortsätta arbetet med effektiviseringar, men också ha modet att göra positiva satsningar.

-Samtal och samarbete med näringslivet är därför ett högprioriterat arbete. Jag och Per-Anders Westhed (c) i kommunstyrelsen har inlett en företagsturné i syfte att bilda oss en uppfattning om näringslivets situation. Det vi hittills fått veta tyder på en positiv utveckling. Flera företag tänker expandera och behöver nyrekrytera.

-Andra viktiga arbetsuppgifter är att i samarbete med staten och regionala organ underlätta rekryteringen av personal, både till polisen och vårdcentralen. Utan en god samhällsservice blir Vansbro inte attraktivt.

Har kommunen råd med investeringar?

-Vissa saker är ofrånkomliga. Vi måste exempelvis ge oss råd att investera i Söderåsens äldreboende. Anläggningen är i stort behov av en upprustning. Myrbacka skola i Dala-Järna är ett annat viktigt objekt.

-Vi diskuterar också vad vi ska göra med Stiftelsen Vansbrohems överskott på lägenheter. Vi kanske måste riva några av de 75 outhyrda bostäderna eller bygga om dem så att de kan bli attraktiva för seniorer eller ungdomar.

-Jag tror också att det skulle betyda mycket för framtidstron om vi kunde bygga en ny sporthall i Vansbro. En ny hall fyller ett verkligt behov. Jag räknar med att frågan kan aktualiseras i slutet av mandatperioden.

Ett sätt att utveckla Vansbro?

-Ja, inte minst för att öka attraktionskraften. Ska våra företag, kommunen och andra aktörer som behöver rekrytera personal ha framgång krävs också att Vansbro erbjuder möjligheter till en rik fritid. Jag slås ofta av företagens och de anställdas känsla för bygden. De vill verka och bo här om kommunen klarar en viss servicenivå. Vi måste anta den utmaningen.

Hur ska ni klara uppgiften?

-Vi måste arbeta klokt och ekonomiskt. Det gäller att utveckla samarbetet med grannkommunerna Malung och Gagnef på de områden där detta är praktiskt möjligt. Ny teknik minskar de geografiska avstånden. Vi måste också alltid ha en beredskap för att möta förändringar.

-Vi kan ta gymnasieskolan som exempel. Elevantalet kommer att sjunka på ett sätt som förmodligen skapar en överkapacitet på lokaler. När det sker måste vi vara beredda att stuva om i lokalbeståndet så att vi inte får onödiga driftskostnader.

Blir Vansbro kvar som egen kommun?

-Det är jag övertygad om. Det finns inget som tyder på att ens Ansvarsutredningen kommer att föreslå några fusioner av kommuner, men möjligen av länen. Kommunerna blir kvar, men vi måste utveckla vårt samarbete och arbeta målmedvetet med att skapa bra förutsättningar för näringslivet. Företagen är grundbulten för levande kommuner.

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons