Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Till Kullen - nej tack

Annons

På tidningens ledarsida ställdes häromdagen frågan "Domstolskomplex där Kullen ligger?" Tidningen konstaterar att Domstolsverket och tingsrätt inte är enda parter i målet utan undrar vad Faluborna säger om saken. Tidningens läsare bör emellertid underrättas om att även Länsrätten i Dalarnas län är inblandad i frågan. Länsrättens personals uppfattning bör därför för såväl tidningens läsare som ansvariga politiker vara intressant att höra.

m m

Personalen är motståndare till ett domstolskomplex på Kullen. Det viktigast skälet är följande:

Länsrätten saknar behov av nya lokaler. Personalen trivs dessutom ypperligt i sina specialbyggda lokaler.

Av Domstolsverkets begäran till regeringen att få ingå ett nytt hyresavtal framgår att kostnaderna vid en samlokalisering till Kullenområdet skulle öka dramatiskt.

I nuvarande hyresavtal för tingsrätt och länsrätt uppgår kostnaden till 853 kronor per kvadratmeter (kvm), för att vid en nybyggnation stiga till 1 671 kronor. En ökning av kvadratmeterpriset med bortåt 100 procent.

Falu Tingsrätt disponerar för närvarande en yta om 3 225 kvm. Länsrätten disponerar 1 335 kvm. Sammanlagt disponerar domstolarna i nuläget 4 560 kvm. Den nybyggnad som planeras avses omfatta 3 800 kvm.

För att tingsrätten vid en flyttning till nybygget vid Kullenområdet skulle få väsentligt större lokaler tänker kanske tingsrätten "roffa åt sig" lokaler på länsrättens bekostnad. Det lokalbehov tingsrätten är i oundgängligt behov av motiverar inte en byggnation av ett helt nytt domstolskomplex med mindre yta. Ur ekonomisk synpunkt är projektet inget annat än en katastrof.

Vinnare vid ett genomförande är inte allmänheten utan möjligen byggdirektören.

m m

Falu tingsrätt saknar tydligen primärt förhandlingssalar. Vad har då tingsrätten gjort för att råda bot på sin brist på förhandlingssalar? Därom vet vi intet. Någon brist på lediga lokaler att hyra in sig i existerar verkligen inte i dagens Falun.

Var ska då en tingsrätt lokaliseras?

Ur ekonomisk synvinkel finns endast marginella samordningsvinster vid en samlokalisering med länsrätten. Tingsrätten har däremot mycket att göra med polis, åklagare och även häkte.

Vad ska ske med häktet i Falun? Häktesplatserna räcker enligt massmedia inte alls till. Behöver häktet byggas om? Ska verkligen en jättelik dom-stolsbyggnad skapas innan häktesfrågan lösts? Varför inte inrymma en säkerhetssal i ett nybyggt häkte?

m m

Den marginella vinst som möjligen går att få fram genom en samlokalisering av Falu tingsrätt och Länsrätten i Dalarnas län, står inte på något sätt i rimlig proportion till de ökade hyreskostnader ett nybygge på Kullen med väsentligt mindre yta kommer att medföra.

Har samordningsvinsterna vid en lokalisering av tingsrätten i närheten av häktet i Falun och åklagarkammaren närmare utretts?

Något överflöd av parkområden i Falun föreligger inte, inte heller brist på lediga kontorsutrymmen.

Politiker, låt inte dessa lediga kontorsutrymmen öka med ytterligare 4 560 kvm.

Lägg ner Kullenprojektet och spara på de grönområden som finns.

PETER KRANTZ

Mer läsning

Annons