Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tandvården utan styrning

Annons

Som verksam tandläkare i Dalarna undrar jag om folktandvården och landstinget har någon strategi för att leva upp till tandvårdslagen? Finns det någon uttalad strategi för att uppnå en verksamhet som innebär ett gott patientomhändertagande och en god personalpolitik?

Under de tio år som jag varit verksam som tandläkare i Dalarna har folktandvården dränerats på kunniga medarbetare som är kärnan i en tandvårdens verksamhet. Utan sin personal går verksamheten till sist i graven.

Tre till fem års väntetid inom folktandvården gäller inte bara nya patienter. De patienter som redan går hos folktandvården får inte komma tillbaka på sina återbesök som planerats. Dessa återkommande besök bestäms av odontologiska, medicinska skäl och ska så göras, men vad har hänt - nu bestäms de av på grund av administrativa skäl. Det är inte tillfredsställande med hänvisning till tandvårdslagens skrivning om tillgänglighet och Socialstyrelsens krav på kvalité i patientomhänder-tagandet med hänsyn till patientsäkerhet och patientinformation.

Ansvaret för planeringen av tandvården i Dalarna har de folkvalda politiker i tandvårdsnämnden i landstinget.

Under de senaste tio åren har tyvärr inte landstinget aktivt haft något konstruktivt samarbete med privattandvården i Dalarna. De är nu hög tid att ta ett helhetsgrepp över planeringen av tandvården i vårt län, inte minst för att kunna åtgärda de problem som finns i dag utan också för att kunna möta framtidens utmaningar inom tandvården. Landstinget uppgift är ju att använda alla de tandvårdsresurser som står till buds, både offentliga och privata.

Jag vill på intet sätt påskina att folktandvårdens personal gör ett dåligt arbete, tvärt om. Det arbete som utförs är så bra det kan bli utifrån de förutsättningar som finns. Däremot kanske vi ska ställa oss frågan om folktandvården, i sin nuvarande form, har spelat ut sin roll.

En debatt om tandvårdens ledning, strategi, vision och organisation av folktandvårdens verksamhet är nu önskvärd. Det ansvaret bär de ansvariga politikerna. För om utvecklingen fortsätter är risken uppenbar att tandvården delas. Folktandvården tar hand om gamla, sjuka och barn, medan privattandvården tar han om övriga patienter. Det är en utveckling jag inte vill ha för det skulle bland annat försvåra rekrytering av nya tandläkare, minska valfriheten och försämra en redan i dag rumphuggen konkurrens mellan offentligt och privat.

TYGE OLSSON

Tyge Olsson är tandläkare i Borlänge

Mer läsning

Annons