Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tack för återhållsamheten

Annons

den 19 april 2006

Inför den ljusa bild som just nu präglar utvecklingen av svensk ekonomi har det funnits en oro över att regeringen i den allmänna optimismen skulle drabbas av eufori och lägga förslag om kostnadskrävande reformer.

Nu väljer socialdemokraterna och stödpartierna i stället taktiken med mångfald i bidragsgivandet. Det finns skäl även inom opinionen att tacka för denna strategiska återhållsamhet.

God tillväxt både i Sverige och i omvärlden, låga räntor och en stark produktivitetsutveckling gör att ekonomin i landet går på högvarv.

Allt tyder på att den svenska tillväxten överträffar både den i EU och i USA.

Sverige spås få en högre tillväxt både i år (3,6 procent) och under 2007 (3,0 procent).

Svensk exportindustri går för högtryck tack vare en ökad internationell efterfrågan och en konkurrenskraft som gynnar de svenska företagen. Den ekonomiska utvecklingen på hemmaplan präglas av ökade inkomster, låg inflation och låga räntor, vilket sammantaget påverkar konsumtionen i positiv riktning.

Vore det inte för att arbetslösheten fortfarande är på tok för hög skulle regeringen Persson ha anledning att känna ett visst välbehag inför den valrörelse som snart trappas upp och förmår oss väljare att göra våra val. Men trots att företagen går bra finns en stor tveksamhet att nyanställa i industrin.

I stället för att göra en mer djupgående analys om näringslivets skäl till återhållsamhet, väljer regeringen den traditionella vägen: Den satsar på bidrag och tillfälliga jobb till den sektor regeringen behärskar, den offentligt finansierade. Det finns förvisso fog för att överväga stöd till olika verksamheter som skattefinansierad. Åtgärder inom äldreomsorgen är ett exempel.

Men det är en oroande utveckling när regeringen så sällan vill föra ett mer långsiktigt resonemang kring näringslivets betydelse för bevarandet av den svenska välfärden.

Vårbudgeten 2006 kan bokstavligen liknas vid en bukett vårblommor.

Regeringen skickar blomster till äldre, studerande, ungdomar, hemlösa, invandrare, barnfamiljer, arbetslösa och småföretagare.

I så måtto är årets vårbudget typiskt anpassad till det förestående valet.

Men regeringens återhållsamhet består i att den, trots ekonomiutvecklingen, avstått från att satsa på någon dyr och genomgripande komplettering i den svenska välfärdsmodellen.

Med tanke på regeringens dystra höst och vinter, präglad av små och stora skandaler, fanns det anledning befara att Göran Persson i kraft av den positiva ekonomiska utvecklingen skulle komma med utspel som skulle få långtgående ekonomiska konsekvenser.

Nu blev det inte så. Vilket inte minst den borgerliga alliansen kan känna glädje över.

Skulle de ta över makten efter valet i höst slipper de också administrera ekonomiska åtaganden som pådyvlats dem någon månad innan valet.

CHRISTERGRUHS

Mer läsning

Annons