Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Synen på de sköraste barnen

Annons

Är Hästberg räddat på felaktiga grunder? De sköraste barnen har fått det svårare att utvecklas, då kommuner och landsting skär ned. Det har skett en fixering på huvudmannaskap.

Om landstinget eller kommunen ska betala, i stället för en inriktning på att hjälpa dessa barn till en så bra start som det är möjligt. Att påstå att verksamheten består till 75 procent av förskoleverksamhet är skrämmande och vittnar om okunnighet. Vi som har egna erfarenheter av Hästberg känner oss kränkta. Var finns likheten mellan kommunal omsorg och verksamhet på Hästberg? Undrar vad personalteamet känner. Om sanningen ska fram, och det ska den, det är ett sätt slippa betala för landstinget.

Landstinget ska stå för habiliteringsverksamheten och kommunerna för sitt kommunala ansvar för dessa ofta multihandikappade barn. Kommunerna har fullt upp med sitt ansvar för dessa barn, stora brister finns.

2001 fick Skolverket ett uppdrag av regeringen att granska hur kommunen sköter särskolan. Den var dålig redan då. Skolverkets studie visar att det finns kommuner och skolor som saknar övergripande strategier för hur särskolan ska organiseras och vilket innehåll undervisningen ska ha. Detta är en viktig orsak till de brister verket har kunnat iaktta. Lärare och rektorer upplever sig som ensamma och utlämnade till följd av att en kommunal planering för särskolan saknas. Gruppsammansättningar styrs mer av vilka elever som i nuläget faller ur grundskolans klasser och vilka lärare som finns på skolan än av elevers behov.

Nyttjandet av resurser, till exempel assistenter, sker också slentrianmässigt. Skolor saknar strategier för val av pedagogiska metoder och innehåll. Lärare är oklara över vad man vill åstadkomma och hur. Därmed styrs undervisningen av mer kortsiktiga lösningar skriver Skolverket.

Eleverna i särskolan trivs och mår bra, men deras kunskapsutveckling är dålig. Undervisningen här ska anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar att lära så mycket som möjligt. Så sker inte alltid. I särskolan finns ett stort engagemang för barnens bästa. Detta engagemang tas inte alltid till vara.

Vårt samhälle har utvecklats och i dag räddas allt fler nyfödda till ett långt liv med stora funktionshinder. Vem för deras talan?

PER HANSES

Per Hanses är förälder till barn i särskolan. Han är talesman för de familjer som i dag har barn på Hästberg.

Mer läsning

Annons