Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svensk vapenexport bidrar till krig

Annons

Om världens länder menar vad de säger måste det naturligtvis få konsekvenser. Delar av världen präglas av djupgående och komplicerade konflikter, som ofta leder till krig och grova kränkningar av mänskliga rättigheter.  

Dessvärre ser trenden oroväckande ut. Världens militärutgifter ökar markant och uppgår nu till över 1 200 miljarder dollar årligen. Det är en ökning med 37 procent under den senaste tioårsperioden. Även vapenhandeln ökar, med nära femtio procent bara under den senaste fyraårsperioden.  

Den internationella vapenhandeln är en viktig drivkraft bakom militära rustningar, och bidrar därmed till krig och väpnade konflikter. Därför bör Sverige verka för en radikal svensk och global nedrustning, och för att resurser som i dag förslösas på militär rustning omfördelas till insatser som kan förebygga krig och konflikter.  

Regeringen säger på sin hemsida att "ett starkt engagemang för nedrustningsfrågor är något av en tradition i svensk utrikespolitik." Men den svenska nedrustningspolitiken liknar alltmer ett luftslott. Vi kan konstatera att Sverige under 2000-talet placerar sig på sjunde plats över de länder som levererar mest vapen i hela världen.  

Trots restriktiva svenska regler om vapenexport till krig visar det sig att flera av mottagarna av svenska vapen är inblandade i väpnade konflikter. Svenska Saab, Sveriges största vapenexportör, har med tillstånd av svenska myndigheter sålt hundratusentals pansarvärnsvapen till USA som de använder i krigen i Irak och Afghanistan. Ett annat exempel är att Sverige trots den långvariga och lågintensiva konflikten mellan Indien och Pakistan fortsätter exportera krigsmateriel till båda parter. Till Indien försöker Saab nu sälja Jas Gripen och Bofors vill sälja ytterligare kanoner. Pakistan köpte förra året militära radarsystem av Saab för flera miljarder kronor.  

Detta är oacceptabelt. I Sverige har ett principiellt förbud mot export av krigsmateriel rått alltsedan första världskriget och vapenexporten har varit ett undantag från detta generella förbud. I dag ser vi att undantaget har blivit regel och att ökad vapenexport uppmuntras aktivt av regeringen.  

Det är ett mål i sig att begränsa vapenproduktionen i världen. Detta inkluderar även Sverige. Denna insikt måste genomsyra det svenska regelverket för vapenexport. I dag har Sverige ett förhållandevis restriktivt regelverk för vapenexport. Problemet är att de ansvariga tolkar det alltför vidlyftigt.  

För oss organisationer i det civila samhället, framstår den restriktiva utgångspunkten som en grundbult i svensk nedrustningspolitik. Vapenexporten får aldrig stå i strid med Sveriges utrikespolitik. Grundläggande i denna politik är och bör vara centrala värden som fred, demokrati, mänskliga rättigheter och utveckling.  

Det borde vara en självklarhet att Sverige inte exporterar vapen till krigförande länder.

BO FORSBERG

är generalsekreterare i Diakonia.

OLA MATTSSON

är generalsekreterare, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

ANNA ÅKERLUND

är generalsekreterare i Kristna Fredsrörelsen.

Mer läsning

Annons