Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svensk politik saknar hotbilder

Annons

Behovet att reducera hotet till en enda identifierbar faktor syns oss evig.

Länge utpekades kapitalismen som ondskan "grundbult" för att låna en term - och romantitel - från nymarxismens frasrevolutionära 70-tal. Samhällets sjukdomar skulle botas om själva grundbulten - kapitalismen - resolut vreds loss och folket befriades.

m m

På kapitalismens fundamentala ondska tror bara socialistiska småsekter i politikens utmarker nuförtiden. Såväl socialdemokratin som vänsterpartiet har för länge sedan i praktiken accepterat marknadsekonomin och ägnar sig mest åt lite detaljkritik i marginalen, vilket fortfarande är viktigt i konkurrensen sinsemellan om vänsterväljarnas krympande skara.

m m

På samma sätt måste liberalismen ha mäktiga, förtryckande, auktoritära institutioner att bekämpa, om ideologin ska fungera. Utan vare sig socialism eller konservatism i kammaren blir den specifikt liberala förkunnelsen mest en välment altruistisk vattvälling, som ingen bryr sig om.

Avsaknaden av en rejäl fiende - socialism alternativt kapitalism - har orsakat de politiska ideologiernas död. Den borgerliga oppositionen hittar inga bra infallsvinklar på Göran Perssons mittenbetonade regeringspolitik.

Samtliga partier gör tappra försök att profilera sig i allsköns detaljfrågor, i hopp om att äntligen hitta något, som väljarna bryr sig om. Frågan om några procents skattejustering hit eller dit (valrörelsens standardtema) utgör en bräcklig grund för principdebatten.

m m

Ibland lyckas en taktiskt durkdriven politiker ensam exploatera en helt ny, fräsch hotbild, som åtminstone temporärt nytänder partipolitiken. Centerhövdingen Thorbjörn Fälldin lyckades således mer än lovligt bra med kärnkraften, som han med lite oväntad draghjälp från Harrisburg gjorde till sitt partis huvudfråga.

m m

Av upprepade opinionsmätningar att döma skrämmer inte kärnkraften tillnärmelsevis som på Fälldins tid.

Förgäves spanar FK:s politiska redaktion efter någon jämförbar, politiskt förlösande hotbild vid horisonten. Uppringande läsare har emellanåt försökt intressera oss först för faran med amalgam i tandfyllningar och därefter för strålningen från mobiltelefoner, GSM-system och därmed sammanhängande master och antenner. Huruvida dessa hotbilder utgör reella hälsohot - och om de i så fall duger som partipolitiskt sprängstoff, vet vi ärligt talat inte. Osvuret är bäst.

m m

En sak är säker. Den olycksaliga avsaknaden av en präktig hotbild förlamar hela valrörelsen.

Mer läsning

Annons