Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Strandskyddet är viktigt

/

Annons

Strandskyddet utgör ett värn för naturvärden och friluftsliv. Attraktiva områden med sjöstränder, så proppfyllda med bebyggda tomter att allmänheten utestängs, strövstigar avstängs och allemansrätten sätts ur spel är och förblir styggelser. Till mer sådant måste man säga "nej tack".

Statliga instanser - naturvårdsverk och länsstyrelse - har sista ordet i ärenden om strandskydd. Landets kommuner och landsting anser sig emellertid kapabla att i kraft av lokalkännedom själva avgöra sådana ärenden. Ska en släpphänt kommun verkligen ges rätten att fördärva sina strandmarker? Se även "debatt" (sid 3) i dagens tidning.

Ett fall från Dalarna är på tapeten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Gagnef kommun gav dispens från strandskyddet och beviljade bygglov för fritidshus på tre tomter vid Flosjön norr om Dala Floda. Avståndet till vattenbrynet var dryga 50 meter och allmänheten skulle ha fortsatt tillträde till stranden, via en passage mellan tomterna. Naturvårdsverket sade emellertid "stopp" och överklagade kommunens beslut till länsstyrelsen, där ärendet ännu ligger.

Frågan är om inte strandskyddet här hanteras alltför stelbent och kategoriskt av naturvårdsverket och att större hänsyn borde tas till lokala förhållanden.

Det är trots allt stor skillnad på en glesbygdskommun någonstans i skogslänen och en kommun i ett storstadsområde. En dalakommun med många småsjöar med öde stränder borde inte tvingas att tillämpa strandskyddet lika strängt som en tättbebyggd kommun med få sjöar och redan alltför små rekreationsområden.

Det kan finnas skäl att ytterligare skärpa strandskyddsbestämmelserna i ett antal noga definierade punkter, samtidigt som kommuner och landsting därutöver ges större handlingsfrihet än nu för lokalt anpassade beslut i strandskyddsärenden.

En sådan god tingens ordning skulle rimligtvis även medföra snabbare och mindre byråkratisk hantering av ordinära strandskyddsärenden. Verkligt känsliga strandskyddsärenden däremot i ömtåliga miljöer och/eller där speciella botaniska/zoologiska värden står på spel, måste även fortsättningsvis behandlas strängt av statliga myndigheter. Ja, ännu strängare.

Mer läsning

Annons