Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Spritdebatt efterlyses!

Annons

Mest anmärkningsvärt är att inget politiskt parti - om än med aldrig så nykteristiska rötter - för närvarande tycks stå för ett trovärdigt, nykterhetspolitiskt alternativ vare sig till den pågående trenden eller till det snart forna, svenska spritmonopolet. "Allt bara flyter iväg", syns oss en adekvat beskrivning av sakernas tillstånd.

En färsk ledare i liberala kollegan Upsala Nya Tidning konstaterar att:

"...det saknas en konstruktiv diskussion om hur denna politik ska se ut i framtiden. I riksdagen, bland nykterhetsorganisationer och bland forskare ägnas all energi åt att rädda vad som räddas kan av dagens system - trots att det blir allt mer uppenbart att detta i längden inte är hållbart. De gamla instrumenten - höga priser och begränsad tillgänglighet - är om inte verkningslösa så betydligt trubbigare än de har varit.

Om Sverige inte ska stå utan strategier för hur framtidens alkoholproblem ska tacklas måste alkoholdebatten bli betydligt mer öppen och förutsättningslös. Världen har förändrats - frågan är hur alkoholpolitiken ska förändras med den" avslutar Uppsalakollegan, som tyvärr heller inte tycks ha något konkret förslag att komma med.

Upsala Nya Tidnings påpekande är i högsta grad befogat.

Ytterligare en viktig, kanske avgörande, omständighet bör omnämnas i sammanhanget. Sveriges traditionellt stränga alkoholpolitik bars upp av en stark, ofta socialt radikal nykterhetsrörelse dit delar av både arbetarrörelsen och den liberala rörelsen (de "frisinnade") hörde. Mellan de frisinnade och den förr helnyktra frikyrkorörelsen fanns starka band.

I dag är samtliga folkrörelser på reträtt och dras med mycket svåra nyrekryteringsproblem. Den nuvarande samhällsstrukturen tycks på olika sätt missgynna folkrörelser.

Man blir i mörka stunder benägen att undra, om någon annan alkoholpolitik än den nuvarande "låt gå-trenden" över huvud taget är politiskt möjlig? Kan fortfarande något resolut göras för att hindra spritkonsumtionen från att öka med privatimporten och stadigt krypa allt längre ned i åldersgrupperna?

I så fall vad?

Kan den stränga alkoholpolitiken baserad på höga priser och statligt monopol återupprättas? Då är detta ett alternativ.

Men om detta är omöjligt i privatimportens och de internationellt fallande spritskatternas tidevarv - finns då något alternativ?

Ibland diskuteras möjligheten av en ny, avdramatiserad och därför sansad svensk alkoholkultur, där ungdomen fostras till ett förnuftigare umgänge med den för närvarande så omåttligt spännande varan.

Vi vet inte om detta är en framkomlig väg men ställer ändå frågan - och inväntar den eventuella läsarreaktionen.

Just nu behövs framför allt debatt i ämnet.

Mer läsning

Annons