Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skandias utsvävningar ödelägger förtroendet

Annons

Du som jag kanske tillhör den miljonhövdade församling som en gång i världen ville trygga våra pensioner genom att teckna en pensionsförsäkring i Skandia Liv. Då känner du kanske också den stora grupp som med stigande bävan ser vad som händer i landets största livbolag.

Det som fått mig och säkert några hundra tusen ytterligare att totalt tappa förtroendet för bolaget, hela Skandias ledning med Lars-Erik Pettersson och Lars Ram-qvist i spetsen samt bolagets ekonomiska minst sagt äventyrliga policy är främst:

att en stor del av livbolagets pengar används till rena riskkapitalinvesteringar inom inte minst IT- och telekomindustrin.

att ansenliga delar av pensionskapitalet gått till nya företag med osäker överlevnadsförmåga.

att tidigare chefer i Skandia Liv hoppat av och fått förvalta ungefär 800 miljoner av pensionskapitalet varav en stor del placerats i onoterade och osäkra bolag.

att detta skett utan någon upphandling vilket för det mesta brukar vara liktydigt med nepotism.

att Skandias ledning fått exklusiva lägenheter på Östermalm i Stockholm efter omfattande reparationer finansierade av Skandia Liv.

att nästan hela kapitalförvaltningen i övrigt sålts ut till Den Norske Bank på villkor som mest har gynnat Skandia och dess aktieägare men inte pensionsspararna.

Jag skulle tyvärr kunnat lägga till ytterligare minst tio allvarliga kritiska punkter om förhållan-dena på Skandia Liv. Det som är märkligt är att vi som pensionssparar inte har något inflytande över hur vårt kapital hanteras. Det sköts i stället av otaliga privata bolag och styrelser som mest verkar ha egen vinning för ögonen och inte de långsiktiga pensionsspararnas. Det är också märkligt att vi fortfarande har en lagstiftning som gör att det är legalt att hantera viktigt framtidskapital på det ansvarslösa sätt som Skandia nu exemplifierar.

Till detta ska läggas att mycket av kapitalet agerar som "ansiktslöst" kapital i många av våra mest seriösa varu- och tjänsteproducerande börsbolag, där företrädarna för pensionskapitalet inte uppträder som ansvarsfulla ägare utan överlåter skötseln av många stora bolag till bolagens egna ledningar. Hur länge ska vi acceptera en sådan ordning i Sverige, där institutioner av olika slag äger alltmer men inte tar något reellt och långsiktigt ägaransvar? I värsta fall bidrar denna ordning till att svenska bolag minskar sin konkurrensförmåga, köps upp och flyttas utomlands.

Det är nu dags för tre viktiga insatser från inte minst regeringens och riksdagens sida:

a) tillsätt en kommission som reder ut hur Skandia Liv skött det ansvar som gäller ett ömsesidigt försäkringsbolag vars kapital är avgörande för både jobb och pensioner

b) gör om lagstiftningen så att pensionsspararna, som i verkligheten äger bland annat Skandia Livs kapital, får ett avgörande inflytande över hur pensionspengarna förvaltas.

c) tvinga fram en ordning där institutionernas ägande i de privata bolagen förenas med ett seriöst och långsiktigt ansvarstagande för bolagens framtid.

Det är bra att Konsumentverket följer dessa frågor med prioritet men för att stoppa den farliga utveckling som Skandia Liv och Skandiakoncernen har visat krävs krafttag av våra lagstiftare. En stor del av landets framtid står onekligen på spel!

Mer läsning

Annons