Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjukvård i storregionen

/
  • Styckas. Sverige är på väg att styckas i lämpligt tillagade regioner. Men det är märkligt tyst kring sjukvårdens framtida organisation.

Annons

Ansvarsutredningen hävdar att den inte vill diktera hur den geografiska sammansättningen av regioner ska se ut. Regionbildningen ska växa fram genom ett arbete i de olika länen och styras av de aktörer som finns lokalt - landstinget, länsstyrelsen, kommunerna och näringslivet.

Men eftersom utredningen också innehöll ett arbetsmaterial från utredningens tjänstemän om tänkbara indelningar, har deras synsätt på goda grunder tagits som om det vore ett konkret förslag från själva utredningen.

I förslaget har Dalarna buntats i hop med Gävleborg, Värmland och Örebro. Därmed har förslagsställarna också uppfyllt kravet på att regionen ska ha både ett universitet och ett sjukhus knutet till en kvalificerad utbildningsanstalt. För Dalarnas del förutsätts således Örebro att bli vår kommande residensstad. Här finns både universitet och sjukhus med universitetsstatus.

Låt oss för en kort stund acceptera hypotesen att Dalarna blir en del av den region som utredningens tjänstemän presenterat. Betyder deltagandet i den nya regionen att befolkningen i Dalarna i fortsättningen hänvisas enbart till storregionens sjukvårdsresurser?

I dagsläget går dalfolkets sjukresor både till Uppsala, Gävle och Örebro, när det gäller specialistvård av olika slag. Kommer den framtida regionaliseringen att omöjliggöra den här typen av alternativa möjligheter eller kommer sjukvården att tillåtas utnyttja kompetens också utanför den egna regionen?

En minst lika angelägen fråga är hur de nya regionerna ska organiseras inom sjukvårdssektorn så att länssjukhus, närsjukhus och vårdcentraler, med långa avstånd till regionsjukhuset, kan klara sina åtaganden och sin service mot sjukvårdens många konsumenter.

Få kommer att sörja om de nuvarande landstingens organisation går i graven. Men innan begravningskaffet dukas upp måste våra folkvalda ge tydliga besked om hur den politiska ambitionen för framtiden ser ut. Vad ersätter landstingen och hur kommer styrningen att gå till? Hur stort blir det lokala inflytandet?

Det är också enkelt att se en annan komplikation. Regeringen har nyligen lagt fram ett förslag för riksdagen som innebär att den borgerliga regimen vill ta bort den stopplag som för närvarande hindrar en ökad privatisering av sjukvården.

Även om riksdagsmajoriteten upphäver lagen blir det fullt möjligt för socialistiskt styrda landsting, som Dalarnas, att framhärda i inställningen att all sjukvård ska drivas i offentlig regi.

Kommer riksdagsmajoritetens beslut att få ett bättre nationellt genomslag i politiken om sjukvården drivs i regionernas regi?

Den 4 april har Region Dalarna kallat till en första generaldebatt om förslaget till större regioner.

Men redan tidigare borde länets invånare få besked om hur Dalarnas landtingspolitiker ser på det framtida huvudmannaskapet för länets sjukvård.

Vi vill få ökad kunskap, både om möjligheter och hot!

Mer läsning

Annons