Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regionen bör ändra fokus

Annons

Jag tillhör dem som trots ett stort intresse sett väldigt lite av Region Dalarnas verksamhet, både i verkligheten och i medierna. Region Dalarna (RD) har som mål att utveckla hela länet men frågan är vad regionen åstadkommit under sina fyra år som ansvarig för viktiga delar av Dalarnas framtid?

En del av det osynliga arbetet kan säkert förklaras av den otidsenliga form som RD har valt med en sluten direktion som sin styrform. En annan förklaring kan vara medias ointresse, men troligast är att resultaten trots ett stort antal miljoner inte är så mycket att skryta med.

Jag hoppas att nye ordföranden Anders Ahlgren från Gagnef ska ge samarbetsorganet mellan länets kommuner och landstinget en ny era av synliga och goda resultat.

Anders framgångar i Gagnef och moderna ledarstil bör rimligtvis även smitta av sig på länsplanet. Dessutom är Borlänges och Faluns tidigare dominans delvis bruten genom att länet skickat Peter Hultqvist till riksdagen men det är upp till landsbygdens alla styrelseledamöter att backa upp Anders om vi ska kunna ge länet den utvecklingskraft som vi behöver.

I Region Dalarnas målformuleringar (Dalastrategin - Med förenade krafter mot 2016) sägs det mycket tydligt att man i sitt arbete ska "ta till vara alla delars attraktionsvärden och tillväxtpotential" men också ska bli en region som "kännetecknas av ett tydligt regionalt ledarskap och en förmåga att ena alla krafter för en positiv utveckling av regionen".

Det betyder i klartext att RD inte är detsamma som Region Falun/Borlänge, vilket man dock utan större svårighet skulle ha kunnat tro av den tidigare direktionens fokus mot de två största kommunerna i mitten.

Om man i praktiken ska leva upp till målet att stödja utvecklingen även i de 13 kommunerna utanför mittregionen krävs en hel del nya tag det närmaste året.

Den viktigaste frågan är som alltid att förena alla krafter för att få fram en fungerande och robust infrastruktur. Varje gång man åker tåg med SJ mellan Leksand och Stockholm påminns man om årtionden av försummade investeringar - både i och utanför vagnarna.

Vägnätet på landsbygden - här är få vägar undantagna - behöver man inte nyttja särskilt många kilometer för att märka åtskilliga svaghetstecken. Det gäller främst Rv 71 men även stora delar av Rv 70 samt ett stort antal mindre vägar.

En kraftsamling kring dessa grundbehov är viktigare att slå vakt om än att påbörja ett arbete med en ny väg mellan Gävle och Oslo. Erfarenheterna från arbetet med Rv 68 för ett par decennier sedan förskräcker.

För att Anders med en stark uppbackning ska lyckas med regionens tio stolta mål (se RD:s hemsida) krävs krafttag för att bland annat få igång bostadsbyggandet, finansieringen av småföretagens expansion, en mer kvalificerad offentlig upphandling och ett hållbart lantbruk för att garantera det öppna landskapet och en stark framtidstro hos de få bönder som är kvar.

Kör på Anders! Länets invånare är beredda att hjälpa till!

RONNYSVENSSON ÄR FRAMTIDSFORSKARE BOENDE I LEKSAND RONNY.SMAKOM@BERGSLAGSGRUPPEN.SE

Mer läsning

Annons