Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringens flumskola

Annons

Gymnasiets individuella program är till för elever som underkänts i något av "kärnämnena" svenska, engelska eller matte på grundskolan. Dessa elever saknar ännu så länge behörighet till gymnasiets "nationella program". Bristerna ska repareras genom olika individuella program.

I många kommuner - däribland Falun - blev de individuella programmet ett av de största gymnasieprogrammen.

Det handlar faktiskt om 15 procent av landets gymnasieelever. Vilket säkert var en chock för den nuvarande gymnasieskolans konstruktörer och politiska tillskyndare.

Den våldsamma tillströmningen av studiesvaga och omotiverade elever samt elever med sociala och psykiska problem har medfört att de individuella programmen av eleverna själva uppfattas som en lågstatuslinje, vars verksamhet mer handlar om förvaring än förkovran. Timmar och terminer ska "sittas av" och studietiden blir till sist viktigare än studieresultatet.

Att bara slopa de individuella programmen innebär kvalificerat självbedrägeri. Man löser inte studiesvaga elevers problem på det viset. Man maskerar svårigheterna.

Visserligen talar Östros om att elever som lämnat grundskolan med underkända kärnämnen ska få särskild undervisning på gymnasiet, vid sidan av övriga studier. Detta förefaller fullständigt orealistiskt. Om de misslyckats med matematiken i grundskolan, hur ska de sedan kunna komplettera bristerna samtidigt som de läser ett krävande, naturvetenskapligt gymnasieprogram? Den praktiska konsekvensen blir att man sänker kunskapskraven för att maskera problemet och hålla det skolpolitiska skenet uppe.

När Östros avlöste Wärnersson som skolminister tändes hoppet om en mer realistisk skolpolitik med studieresultaten i centrum. Thomas Östros har emellanåt sagt förnuftiga saker om tillståndet i skolan. Dessa förhoppningar grusades i går. Östros framstår som lika stor flumpedagog som företrädaren på posten.

Gymnasiekommitténs vice ordförande, skolborgarrådet Jan Björklund, fp, i Stockholm reagerade välgörande snabbt i går. Björklund talade dessutom klartext:

"Elever, som inte ens kan läsa och skriva kommer nu att få tillträde till naturvetenskapligt program eller samhällsvetenskapligt. De kommer inte att klara av det och dra ner tempot och kvalitén i undervisningen."

Folkpartiet har därför lämnat gymnasiekommittén.

Något regeringsskifte är knappast att hoppas på efter höstens val. Men folkpartister och förhoppningsvis även moderater har möjlighet att driva utbildningsfrågorna med stor kraft i valrörelsen och på så sätt åstadkomma en viktig markering mot regeringens vanskötsel av skolan.

Mer läsning

Annons