Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rättvisa modeller

Annons

När olika arbetstidsmodeller infördes i landstinget var förutsättningarna, att de skulle inrymmas inom de ekonomiska ramarna och kollektivavtalen. Tyvärr blev det inte så. I över två år har dessa modeller nu utvärderats och följt upp av en särskild grupp.

Resultatet är att tillägg och modeller varierar kraftigt från att hålla sig inom kollektivavtalets ram till modeller med stora avvikelser från avtalet. Noteras bör att inga lokala kollektivavtal har tecknats om dessa avvikelser.

Orsakerna är många. I tider av personalbrist har tillfälliga överenskommelser blivit permanenta. Brist på samordning av personalpolitiken - till följd av dalamodellen - har vissa kliniker löst sina problem utan att se till helheten.

Ansvaret ligger i första hand hos ledningarna på olika nivåer som tillåtit dessa arbetstidsmodeller och att det utvecklats attityder som inte är förenliga med en sammanhållen personalpolitik. Men även politikerna har sitt ansvar för att allt för länge sett mellan fingrarna.

Revisorerna har påtalat att det förekommer tillägg och arbetstidsmodeller som inte överensstämmer med kollektivavtalen och kostar landstinget stora summor. Senast den 1 juni svarade landstingsstyrelsen på en sådan rapport

När nu landstinget äntligen formerat sig till en koncern med ett gemensamt ansvar och i en tid av ekonomisk knapphet, har vi reglerat de olika arbetstidsmodellernas ramar.

Till skillnad från vad som skett på andra håll i landet där man genomfört liknade anpassningar, är ramen för OB-tilläggen i arbetstidsmodellerna, 15 procent utöver avtalet. Likaså är kravet på nattarbetstid lägre i förhållande till det centrala kollektivavtalet. Landstinget Dalarna erbjuder alltså bättre villkor än det centrala kollektivavtalet.

När vi reder ut snårskogen av modeller och ersättningar, är det några som förlorar medan andra vinner. Samtidigt är det ohållbart att några få grupper har betydligt bättre ersättningar än andra grupper. Rättvisa arbetstidsmodeller för alla är enda vägen att ta sig ur den uppkomna situationen.

Ordning och reda med en samanhållen personalpolitik förhindrar underskott och oönskade besparingsåtgärder. För min och Vänsterpartiets del gäller kravet att landsting och kommun måste få öronmärkta pengar till låglönegrupperna!

LARS-OVE HAGBERG

Mer läsning

Annons