Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Prostitutionen ska bekämpas

Annons

Principiellt sett kan samhället ha endera av följande två synsätt på prostitutionen:

Antingen bannlyser man branschen och håller efter den effektivt. I och med "torsklagen", som kriminaliserar kunderna, har Sverige slagit in på en vällovligt restriktiv linje och åtminstone markerat att branschen inte tolereras.

Eller också tillåter man - precis som moderaten Björn Molin föreslår - viss av samhället noga kontrollerad prostitution, med regelbunden medicinsk kontroll där de anställda åtnjuter fastställd lön, pension och övriga sociala rättigheter. Varvid branschens traditionella kopplingar till kriminella kretsar, sutenörer och knarklangare försvinner.

Samtidigt innebär det ett slags moralisk bankrutt genom att samhället sanktionerar och driver samma könshandel, som det eljest officiellt fördömer.

Påpekas bör att det molinska förslaget över huvud taget inte är möjligt med rådande lagstiftning, som förbjuder köp av sexuella tjänster och kriminaliserar kunden.

Historiskt sett brukar emellertid samhället gå en slags inofficiell, synnerligen feg medelväg mellan de två nyssnämnda alternativen.

Officiellt fördömer man prostitutionen och utsätter offren - de prostituerade kvinnorna - för avsevärd social diskriminering. Samhället försöker inte på allvar riva upp branschen och sätta stopp för en verksamhet som i alla tider avspeglat det rådande kvinnoförtrycket i förgrovad och förråad form.

Det anständiga samhället tvår sina händer samtidigt som en omfattande prostitution styrd av brottssyndikat breder ut sig i det fördolda. Detta är det allra sämsta alternativet.

Det är i den eländiga situationen, men först där, som tanken på statliga bordeller trots allt kan ha visst fog för sig. Vi kan hamna i den svåra valsituationen och tvingas till moralisk kapitulation. Men vi är inte där än.

Det börjar emellertid bli hög tid för det svenska samhället att med förnyad kraft ingripa mot prostitutionen och agera i torsklagens restriktiva anda.

Det faktum att maffialiknande kretsar från andra sidan Östersjön redan kontrollerar en växande del av prostitutionen i Sverige är en larmsignal, som borde föranleda intensifierade insatser mot branschen från polisens och åklagarväsendets sida. Det brådskar.

Porr- och prostitutionsbranschen ska varken negligeras eller socialiseras.

Den ska aktivt bekämpas!

Mer läsning

Annons