Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Partipolitiken försvagar länet

Annons

För en demokrati är ett aktivt partiväsen en nödvändighet. Det håller igång debatten, redovisar olika alternativ och tydliggör skilda värderingar och framtidsvisioner. Lika viktigt är att ha partier som engagerar väljarna - både vid och mellan valen. Risken idag är dock att intresset för partipolitiken minskar istället för tvärtom. Medlemstalen sjunker i snitt i samtliga partier och flera partier har svårt vid nomineringar av kandidater till landsting och kommuner. Detta är allvarliga frågor som alla medborgare i samhället i någon mening måste ta ett ansvar för. Partierna klarar inte lösningarna på egen hand.

Men det finns även tveksamheter när partipolitiken blir för viktig och överseglar viktiga ge-mensamma intressen - exempelvis hur ett län skall utvecklas på skilda områden. Dalarnas utveckling rymmer många framgångar men också en hel del problem som endast kan lösas med lite tur men också ett långsiktigt hållbart samarbetskontrakt. Kommunerna verkar ha lätt att samarbeta med sina grannar i hela länet och när det gäller vissa objekt som Dalabanan, Tåg i Bergslagen, högskolan, skatteutjämningssystemet och en del därutöver har länet tagit sig samman och uppträder enigt. När det gäller prioritering av bl.a. vägar, sjukvården, samverkan med andra regioner, detalj- och grosshandel samt statlig service saknar vi en gemensam fram-tidspolicy.

Dalarna har haft en negativ befolkningsutveckling under en längre period. Orsakerna är många och politikerna i länet kan visserligen inte påverka allt men ändå en hel del. Om man är ense om huvuddragen i den regionala politiken och stimulerar invånarna och företagen i samtliga 15 kommuner till att dra åt samma håll har man en stor chans att förändra Dalarnas utveckling. Det är här som det är lite extra problematiskt. Den förödande striden i landstinget Dalarna inom den mest resurskrävande regionala verksamheten av alla kan vara mer kostsam än vad de direkt inblandade själva är medvetna om. Den typen av konflikter har en tendens att sprida sig alltför långt och alltför djupt bland båda väljare och valda.

Jag ser en öppning när Region Dalarna nu fått en ny ordförande som både har den lilla kom-munens erfarenheter och ett genomtänkt perspektiv på regionens behov och framtida möjlig-heter. Att regionens ordförande kommer från en befolkningsmässigt mindre kommun har redan slagit hål på myten att det bästa ledarskapet hör samman med storleken på hemkommunens invånarantal.

I en region där man över flera valperioder arbetar för gemensamma mål oavsett partibakgrund staplar man segrar på segrar. Norrbottens utveckling under den senaste tioårsperioden och Hallands unika sammanhållning under mer än 30 år utgör viktiga förebilder. Partipolitiken har sina självklara arenor men inte på Dalarnas strategiska framtidsplattform. För att få Dalarna på rätt köl krävs inte en storregion utan en gränslös samverkan med omvärlden. Några frälsar-kransar utifrån kan aldrig ersätta en stark enighet på hemmafronten.

Bildbyline: Ronny Svensson

Ronny Svensson är framtidsanlytiker. Han bor i Leksand

ronny@smakom.se

Mer läsning

Annons