Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ordningsvakter som extrapolis

Annons

I glesbygden är det ofta sorgligt glest mellan poliserna. Detta är en gammal sanning. Ty även över ordningsmakten sprider knapphetens kalla stjärna sitt frostiga sken.

En färsk polisarbetsutredning från Brottsförebyggande rådet föreslår nu att ordningsvakter tillåts utföra visst polisiärt arbete. Ett förslag som - föga överraskande - omedelbart hjärtligt ogillas av polisfacket men applåderas av glesbygdsverket.

En uppdelning i polisiära A - och B-lag upplevs säkert som en trist återgång till äldre tiders polisorganisation. En utpräglad nödlösning är det under alla omständigheter.

Men nöden har stundom ingen lag. Situationen är redan prekär, stundom alarmerande. Glesbygdspolisernas höga - och stigande - genomsnittsålder antyder, att nyrekryteringen går trögt. Städer och storstad utövar tyvärr sin gängse lockelse även på aspiranter och nyexamnierade poliser.

Om organisationen i glesbygden kan förstärkas med idel äkta poliser, är detta självklart den bästa lösningen. Om detta visar sig omöjligt, nödgas man emellertid kompromissa med principerna.

Från polisfackligt håll framställs ordningsvakternas närvaro rentav som ett vida värre problem än den kroniska underbemanningen. Vilket det rimligtvis inte är.

För glesbygdsborna torde trots allt en underbemannad poliskår, förstärkt med vissa ordningsvakter, vara att föredra framför enbart en underbemannad poliskår.

Mer läsning

Annons