Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Onödigt med sopsortering?

Annons

Valfrid Paulsson är inte vem som helst. Han var det nyinrättade Naturvårdsverkets första generaldirektör. Därtill en sällsynt långvarig sådan. Från 1967 till medio av 90-talet innehade han ämbetet. Han om någon torde förtjäna epitetet miljöveteran.

Länge var sopsortering och återvinning ett av miljörörelsens huvudkrav. Numera så etablerat att det blivit en sanning som sällan ifrågasätts. Paulssons poäng är att det numera skulle vara mer rationellt och ekonomiskt att med modern teknik bränna merparten av hushållsavfallet istället för att sortera det. Paulsson menar att modern rökgasrening ger godtagbart skydd åt miljön.

Miljöpolitiken har en märklig tendens att utveckla klart religiösa drag med dogmer, tabun och heliga kossor. Åtskilligt av gröna vågens andliga kvarlåtenskap belamrar ännu miljötänkandet.

Kärnkraften som miljöpolitisk symbolfråga - och dogm - är ett känt exempel. I sant fundamentalistiskt nit är således utvecklingsarbete kring kärnkraften förbjudet i Sverige.

Mot den bakgrunden är det utmärkt att Valfrid Paulsson tar till orda och ifrågasätter den näst intill heligförklarade sopsorteringen.

Vi vet inte om Paulsson har rätt eller fel. Det viktiga är att en ömsesidig debatt kommer till stånd och att skarpa argument åter bryts mot varandra i frågan. Ingenting ska tas för givet. Inte ens i miljöpolitiken. Nu antar sorteringsanhängarna förhoppningsvis utmaningen och går till motangrepp.

Sopsortering får lika litet som någonting annat bli självändamål för den goda sakens skull.

Vi emotser gärna debattinlägg i detta - måhända i dubbel bemärkelse - brännbara ämne.

Mer läsning

Annons