Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny domstolsbyggnad på Kullen?

Annons

I tisdagens ledare angående ny domstolsbyggnad på Kullen hävdas bland annat att tingsrättens ledning inte informerat tillräckligt om de alternativ som finns till en sådan byggnad. Med anledning av detta vill jag säga följande.

Falu tingsrätt betjänar sedan den 1 september 2001 hela södra hälften av Dalarna. Tingsrättens förhandlingslokaler räcker inte till och är inte heller anpassade till dagens krav på säkerhet. Något måste därför göras. I samband med detta skall statsmakternas önskemål om en samlokalisering av tingsrätt och länsrätt realiseras. De alternativ som finns är i princip tre:

Bygga om nuvarande lokaler vid Parkgatan - Tingshusgatan

Flytta till en annan befintlig byggnad

Bygga nytt

Alla tre alternativen har undersökts av Domstolsverket, som är den myndighet som bestämmer vilka lokaler tingsrätten skall ha. Bland de lösningar som övervägts finns en som går ut på att den del av nuvarande byggnad som vetter mot Tingshusgatan rivs och ersätts med en större byggnad som skulle rymma samtliga förhandlingslokaler. Den äldsta delen av den nuvarande byggnaden - det gamla tingshuset från 1911 - skulle med en sådan lösning inte längre användas till domstolsförhandlingar utan inredas till kontor. Länsrätten skulle då enligt förslaget kunna inrymmas i lokalerna.

Domstolsverket har bedömt att den nu beskrivna lösningen är väsentligt sämre än alternativet med en nybyggnad på Kullen. Det är en bedömning som jag instämmer i. Det grundläggande skälet är helt enkelt att den äldsta delen av byggnaden lägger hinder i vägen för att åstadkomma en effektiv lokallösning. Domstolsverket har därför inte velat gå vidare med tanken på en om- och tillbyggnad, ett alternativ som enligt vad jag förstått på intet sätt ställer sig ekonomiskt mer fördelaktigt än en nybyggnad.

Några lämpliga lokaler i övrigt har Domstolsverket och tingsrätten inte kunnat finna i Falun, och inte heller har det kommit fram några realistiska alternativ till plats för ett nybygge. Det skall påpekas att en domstolsbyggnad, med tanke på att våra besökare kommer resande från hela södra länsdelen, bör ligga nära allmänna kommunikationer och samtidigt så avskilt att den är tillfredsställande säkerhetsmässigt. En nybyggnad på Kullen tillgodoser dessa önskemål.

Till sist: Det antyds i gårdagens ledare att en ny domstolsbyggnad är ett egenintresse för tingsrätten. Så är det naturligtvis inte. Att domstolarna i Falun får ändamålsenliga lokaler är ett intresse såväl för den skattebetalande allmänheten som för dem som i egenskap av parter, vittnen eller åhörare vid domstolsförhandlingar har behov av en trygg och säker miljö.

Bästa hälsningar

LARS EKLYCKE

Mer läsning

Annons