Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mc-gäng i Dalarna

Annons

Kriminellt inspirerade mc-gäng med livsstilen "out law" härjar i länet. Ett olustigt internationellt fenomen finns sedan några år även i Dalarna.

Länets redan hårt belastade polismyndighet möter andra krav och problem än tidigare. Inte minst på underrättelsesidan.

Gängen måste kartläggas, vilket är en tids- och personalkrävande verksamhet. En ändrad utrikespolitisk hotbild gör förhoppningsvis att ytterligare resurser kan överflyttas från Säpo till kriminalspaningen.

En intressant fråga är om någon form av rikstäckande polisorganisation för insatser speciellt mot organiserad brottslighet av den här typen kan bli aktuell? Gängen rör sig tämligen fritt och obekymrat över alla regions- och länsgränser. Ska den gamla statspolisen återuppstå?

I USA är det framför allt den federala polisen FBI som har att ta itu med beväpnade mc-gäng och andra maffialiknande organisationer.

Mc-gängens aktiviteter har föranlett påtagligt ökad polisiär samverkan mellan länen i Sverige. Förmodligen är det mer rationellt att låta den polisiära motkraften mot gängen successivt växa fram ur samarbetet "på fältet" än genom skapandet av en stor, ny och säkert inledningsvis otymplig riksorganisation.

Med ökad lokal kartläggning enligt etablerade Säpo-metoder förbättras såväl den lokala polisens som kommunala myndigheters möjligheter att agera förebyggande, så att gängen inte lyckas köpa fastigheter och etablera sig runt om i länet och landet.

Kampen mot mc-gängen avgörs inte av en eller annan enstaka polisinsats mot klubbarnas tillhåll och nästen. Det handlar i stället om ett segt och uthålligt utnötningskrig från samhällets sida, år ut och år in. Varvid ett ofta trivialt spanings- och underrättelsearbete i längden blir mer utslagsgivande än de mer bild- och rubrikmässiga tillslagen mot gängens gårdar och klubblokaler.

Än så länge handlar det om "hang-around-klubbar", det vill säga mc-gäng som ännu inte är men hoppas bli "äkta" klubbar i kriminellt belastade organisationer som Hells Angels eller Bandidos. För riktigt medlemskap meriterar man sig genom kriminella gärningar. Ett sådant system är utomordentligt svårt att infiltrera för polisen. En polisman kan svårligen begå kriminella gärningar för att bli upptagen i en kriminell organisation även om syftet - att infiltrera samhällets fiender - givetvis är moraliskt gott. Moral och juridik är som bekant skilda ting.

Mer läsning

Annons