Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

LO bryter med socialdemokratin

Annons


Arbetarrörelsen uppstod som en nödvändig konsekvens av det sena 1800-talets stela klassamhälle.

Den nya klassen, industriarbetarnas snabbt växande kollektiv "proletariatet", stred för rösträtt, social jämlikhet, utbildning och hyggliga materiella villkor.

Man talade om "klasskamp" och den fackliga generalstrejken sågs inledningsvis som ett medel även i den rent politiska kampen för viktiga etappmål på vägen mot kapitalismens krossande och socialismens införande. Det viktigaste etappmålet - allmän och lika rösträtt - erövrades emellertid inte med klasskamp utan tvärtom genom samverkan med den borgerliga vänstern - liberaler och frisinnade (folkpartiet

i dag).

Arbetarklassen - med uppenbara skrankor mot tjänstemännen - var en realitet för 100 år sedan. Även om de ekonomiska villkoren för en välavlönad arbetare och en lägre tjänsteman eller småborgare inte nödvändigtvis var så stora, fanns likväl länge en social statusgräns. Borgerliga kretsar talade gärna om "de bildade klasserna". Med bildning avsågs student- eller till nöds realexamen. Bildningsnivå och livsstil skilde klasserna åt.

I dagens utbildningssamhälle med frekventa "klassresor" blir klassbegreppet allt mindre meningsfullt. Ett amerikaniserat konsumtionssamhälle tar över. Skillnaden mellan tjänstemän och arbetare utsuddas alltmer.

Välavlönade danska LO-medlemmar ser inte sig själva som socialdemokrater, de solidariserar sig inte med arbetarrörelsen och vill att landsorganisationen ska vara en ren intresseorganisation på samma sätt som tjänstemanna- eller akademikerfacket och ingenting annat.

Åtskilliga har lämnat danska LO på grund av den hittillsvarande politiska sammankopplingen. I förra veckan beslöt landsorganisationen att klippa av de 130 år gamla banden till dansk socialdemokrati.

Sverige och Danmark är snarlika, postindustriella samhällen. Samma krafter som är verksamma söder om Sundet verkar även norr därom. Svenska LO är också under utveckling från genuint arbetarrörelseorgan till regelrätt facklig intresseorganisation. Låt vara att utvecklingstakten är långsammare här än där.

Frågan om svenska LO:s boskillnad med SAP handlar knappast "om" utan "när". Kollektivanslutningen av LO-medlemmar till partiet slopades för en del år sedan. Vilket var ett viktigt etappsteg i utvecklingen.

Grundvalarna för den hittillsvarande sammankopplingen LO-SAP försvann med det gamla klassamhället. Enbart en socialistisk ideologi kan inte i längden upprätthålla ett fackligt-politiskt arrangemang, som förlorat sina "materialistiska förutsättningar".

Det sista resonemanget är egentligen marxistiskt - vilket säkert upplevs som en smått hädisk paradox av många läsare till vänster - och faktiskt även till höger.

Mer läsning

Annons