Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ledare: Regeringens nya hån mot i skogsägarna – ingen lösning för nyckelbiotoperna i skogsstrategin

Annons
En skog i Älvdalen. Privat och fri egendom – tills staten bestämmer sig för att lägga en död hand över den, utan att betala för sig.

De senaste åren har det varit gott om vittnesmål om problemen med nyckelbiotoper, där skogsägare kan förlora hundratusentals kronor efter att staten lagt en död hand över ett område.

Gången är följande: Det är statliga Skogsstyrelsen som utser ett område till nyckelbiotop. Skogsägaren får sällan någon ersättning, eftersom regeringens anslag inte räcker till. Samtidigt kan inte skogsägaren avverka skogen, eftersom virkesköpare som köper skog från nyckelbiotoper förlorar sin certifiering.

Det innebär att en skogsägare kan förlora mycket stora belopp på att ett skogsområde utses till nyckelbiotop. Och han eller hon kan inte heller överklaga Skogsstyrelsens beslut.

Det här är ett mycket stort problem för skogsägarna, eftersom de i praktiken mister äganderätten till sin skog. Men det är också ett stort problem för miljön. Ingen skogsägare vill ju riskera att få skogen klassad som nyckelbiotop och på så sätt förlora hundratusentals kronor. De kommer därför att se till att den skog som kan ha höga miljövärden avverkas innan Skogsstyrelsen hinner göra sin klassning. Nyckelbiotopsinventeringen innebär därför att den biologiska mångfalden i skogen på sikt minskar.

Regeringen har struntat i detta problem och i stället aviserat en utökning av Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har i och för sig sagt att staten skall betala för sig, men han har inte tagit fram tillräckligt mycket pengar för att kunna betala alla berörda skogsägare.

Många skogsägare hoppades därför att Sven-Erik Bucht skulle komma med en lösning i regeringens skogspolitiska strategi. Men inte. När strategin presenterades den 21 maj innehöll den väldigt vackra många ord, men inga konkreta förslag. Dessa skall komma i en framtida handlingsplan, men denna lär inte bli klar före valet.

I stället skriver regeringen att nyckelbiotopsinventeringen skall fortsätta, men man anslår inte tillräckligt med pengar för att köpa in all mark som blir nyckelbiotoper. Det innebär att staten även i fortsättningen kommer att stjäla skog från skogsägarna. Regeringen struntar helt enkelt i problemet.

Det här är ansvarslöst. Uppenbarligen har vare sig Socialdemokraterna eller Miljöpartiet tillräcklig respekt för äganderätten eller någon förståelse för vilka effekter deras nyckelbiotopsinventering får för miljön.

Ett annat problem som regeringen inte heller löser i sin skogsstrategi är konflikten mellan bevarande och brukande. Nyckelbiotopsinventeringen är en del i regeringens arbete att bevara mer skog. Å andra sidan pekar regeringen i sin strategi på att skogen blir alltmer viktig för att skapa en biobaserad ekonomi med lägre utsläpp av växthusgaser. I så fall måste skogen brukas.

Uppenbarligen kunde inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet hitta någon lösning på denna konflikt. Då valde man att helt enkelt strunta i den.

Sverige behöver en skogspolitik som både ser till skogens miljövärde, till äganderätten och till skogens möjligheter att ge förnybara råvaror. Det klarar uppenbarligen inte regeringen av.

Mer läsning

Annons