Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ledare: Oacceptabelt att bara 28 procent av dem som bor i Tjärna ängar har ett jobb

/
  • Riksdagsledamoten Carl-Oskar Bohlin (M), partisekreterare Tomas Tobé (M) och oppositionsrådet Agneta Nyvall (M) besökte nyligen Tjärna ängar och presenterade politiska förslag.

Annons

Det är sedan tidigare känt att Tjärna ängar i Borlänge är med på polisens lista över utsatta områden, som kännetecknas av låg socioekonomisk status hos ortsborna och där kriminella har inverkan på lokalsamhället.

Vid upprepade tillfällen har det rapporterats om bilbränder samt stenkastning mot polis och räddningstjänst. I maj blev även en åttaårig flicka utsatt för stenkastning utanför Hemköp.

Tack vare en ny rapport framtagen av M kan vi tydligt se att denna geografiska koncentration av kriminalitet ingår i ett helt utanförskapspaket.

I den finner vi nämligen Tjärna ängar på näst sämsta placering i Sverige avseende sysselsättningsgrad. Endast 28 procent av befolkningen i arbetsför ålder arbetar. Bara ett område, i Malmö, har sämre siffror.

Det har i Dala-Demokraten påståtts att arbetslösheten därmed är 72 procent. Det stämmer inte. Exempelvis ska studenter, sjukpensionärer och föräldralediga inte klassas som arbetslösa.

Men när man jämför med hela Sverige där 77 procent av de i arbetsför ålder arbetar, inser man att siffran för sysselsättningen ändå är skrämmande låg och inte får slätas över.

50000 fler människor skulle arbeta i landet om utanförskapsområdena mötte rikssnittet i sysselsättningsgrad.

Jobb finns. Precis som resten av Sverige, som just nu befinner sig i en högkonjunktur, efterfrågar Dalarna arbetskraft med en rad olika kompetenser, exempelvis byggarbetare och lärare.

Men det hjälper inte majoriteten i utanförskapsområdena. Tjärna ängar har sämst statistik i Sverige med avseende på utbildningsnivån - inte ens hälften i arbetsför ålder har gymnasieutbildning. Trösklarna in på arbetsmarknaden för dem är i dag alltför höga.

M har såväl i Dalarna som på riksnivå tagit tag i frågan om utanförskapsområdena och presenterat åtgärdsförslag mot utanförskapet som värst drabbar utrikes födda och unga.

Visst behövs det hårdare tag mot kriminalitet i form av fler poliser och hårdare straff för attacker mot blåljuspersonal, vilket M också vill.

Men hade analysen stannat där, utan några integrationspolitiska åtgärder, vore det ett allvarligt svek mot dem som är i utanförskap och hela området. Det är nödvändiga akuta åtgärder, men inga långsiktiga lösningar.

Därför är det utmärkt att M främst fokuserar på hur man ska få in människor på arbetsmarknaden.

Några av de centrala åtgärdsförslagen är att införa 40 timmars aktivitetskrav i veckan för alla med arbetsförmåga. Aktiviteterna ska vara individanpassade och syfta till ökad anställningsbarhet.

För att se vilka arbeten och utbildningar som passar olika individer vill M att kommunen och Arbetsförmedlingen tillsammans kartlägger de arbetslösas yrkes- och utbildningsbakgrund. Det ska finnas en uppsökande verksamhet för att matcha arbetssökande med företag.

Oppositionsrådet Agneta Nyvall (M) i Borlänge säger att Arbetsförmedlingens regelverk i dag är för fyrkantigt för att fungera på det här sättet. Hon tycker att allt för många i stället fastnar i styrda aktiviteter som att lära sig skriva CV om och om igen i stället för att faktiskt få ett jobb.

M vill att trösklarna in till arbetsmarknaden ska sänkas genom fler enkla jobb. Kommunerna ska erbjuda nystartsjobb i sina verksamheter. Och företag ska ta emot praktikanter och personer till nystartsjobb utan att det varken blir en administrativ eller ekonomisk börda.

M betonar i vikten av språkutbildning för dem som är i behov av det.

Kvinnor i utanförskapsområden är i betydligt högre utsträckning utanför arbetsmarknaden än män.

Om språkutbildning blir obligatorisk för dem som brister i svenska kan det bidra till att kvinnor bryter beroendeställningar och till en mer jämställd arbetsmarknad.

Dessa tydliga förslag från M-politiker visar att de förstår allvaret med situationen i Tjärna ängar och utanförskapsområden i hela Sverige.

Parallella samhällsstrukturer har vuxit fram i det som kallas "särskilt utsatta områden". Sådana områden kännetecknas av att polisen har svårt att utföra sina uppdrag, våldsbejakande religiös extremism, samt en allmän obenägenhet att delta i rättsprocesser.

Tjärna Ängar ansågs redan i februari ligga i riskzonen för att i framtiden komma att tillhöra den kategorin.

Det finns tydliga tendenser hos vänstern att alltid relativisera bort den här typen av beskrivningar för att de anser det vara rasistiskt att påstå att vissa områden har problem.

Efter att den stora migrationsvågen till Sverige hösten 2015 dominerat politiken kommer utan tvekan valrörelsen 2018 att handla mycket om integration av flyktingarna som har asylskäl.

Hittills har det S-styrda Borlänge inte gjort tillräckligt.

Situationen för dem som bor i Tjärna ängar är helt oacceptabel och måste brytas med omfattande krafttag.

Mer läsning

Annons