Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ledare: Dystra äktenskapsutsikter för män i länets singelbälte

Tittar man på landets befolkningsstruktur konstateras snabbt att det i dagsläget råder ett överskott på män. Då och då kommer också rapporter om att många människor upplever ofrivillig ensamhet. Statistiska centralbyrån (SCB) har uppskattat att ungefär 300 000 människor i Sverige lever helt socialt isolerade, och samma undersökning gav att var sjätte människa i landet inte har någon nära vän utanför den eventuella parrelationen.

Annons

I Älvdalen, Malung-Sälen och Vansbro är fler än sex av tio män i åldrarna 20-64 år ogifta.

Ensamhet är på intet sätt isolerad till män. Men eftersom vi lever i ett heteronormativt samhälle, där män och kvinnor i stor utsträckning lever tillsammans i traditionella parrelationer, så kan lokala och regionala könsobalanser i befolkningen med tiden bli problematiska. Oavsett de bakomliggande faktorerna får oönskad ensamhet stora konsekvenser för individen. I förlängningen påverkar det också den allmänna folkhälsan och den sociala sammanhållningen i lokalsamhället.

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Högskolan i Jönköping, skrev nyligen om giftermålsstatistiken på högskolans blogg Vertikals, och konstaterades att ingenstans i landet är andelen ogifta män så hög som i Älvdalen, där två av tre i åldrarna 20-64 år är ogifta. Även i Malung-Sälen och Vansbro går fler än 60 procent av männen ogifta. I den mån dessa människor skulle önska att de levde i ett äktenskap är mönstret givetvis att beklaga.

Till bilden hör att i alla tre kommunerna är också andelen ogifta kvinnor klart lägre än den är bland män, och männens totala andel av befolkningen är klart högre än den är i länet i stort.

Att vara gift är givetvis inte en förutsättning för vare sig lycka eller barnafödande. Som professor Charlotta Mellander påpekar i sitt inlägg kan ogifta vuxna vara sambo eller leva i partnerskap av annat slag. I ett sekulariserat Sverige är den saken naturlig.

Men likväl är giftermålsmönstren intressanta. Detta inte minst då äktenskapet, utöver de sociala och religiösa dimensionerna, har stor juridisk betydelse. I praktisk bemärkelse är det inte minst så i landsbygdskommuner där många får en del av sin inkomst genom att äga, bruka och förvalta skog och jord.

Talande är också att andelen ogifta män är som högst i de tre dalakommuner som av landsbygdskommittén nyligen pekats ut som tillhörande 23 kommuner i landet som befinner sig i ett så utsatt läge att de på sikt får svårt att klara ens den grundläggande välfärden.

Många faktorer spelar in när människor bestämmer var de ska leva och bo (och betala skatt). Från politiskt håll talar man ofta om möjligheten till ett stimulerande arbete, ett gott boende och tillgång till grundläggande service. Men relationer, och avsaknaden därav, har i alla tider också de fått människor att bryta upp och söka sig någon annanstans. En så opolitisk sak som äktenskapsstatistik kan alltså säga en hel del om framtidens utmaningar.

Mer läsning

Annons