Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Läxor får bakläxa

Annons

Med åtminstone mild fasa minns den äldre generationen forna tiders läxplugg och läxförhör. Åter diskuteras hemläxornas pedagogiska hädanfärd. I radion nyss intervjuade lärare ansåg att hemläxorna både drabbar och gynnar eleverna ojämlikt. Vilket helt säkert är en riktig iakttagelse.

Hem med studietradition, där föräldrar och äldre syskon själva studerat, erbjuder både bättre studemiljö med större förståelse och inte minst - direkt hjälp och handledning med svårare hemuppgifter - än hemmen helt utan studietradition. Detta ligger ofrånkomligen i sakens natur.

Och omvänt - en allmänt stökig och aktivt antiintellektuell hemmiljö utgör ett synnerligen svårt studiesocialt handikapp vid läxläsningsdags.

Vad göra? Skolans huvuduppgift är trots allt - nu som förr - att bibringa eleverna vissa definierade kunskaper och färdigheter. Utan obligatoriska hemläxor sjunker tyvärr studieeffektiviteten avsevärt. Studier utan inlärning är terapi.

En progressiv skola, som tror på kunskapens betydelse, måste försöka att kompensera eleverna från hem utan studietradition, så att även de uppnår kunskapsmålen. Att åstadkomma jämlikhet genom att i stället slå av på kraven är definitivt fel metod och utslag av ett närmast reaktionärt tänkande.

Möjligheter till lärarledd - kanske även elev- äldreelev- föräldra-, tja, varför inte pensionärsledd - läxläsning efter skoldagens slut men i skolans regi och under ordnade former har prövats här och var med gott resultat.

Stödet kan vara av varjehanda slag och anpassat till elever med vitt skilda orsaker till sina studiesvårigheter.

Visst, jämlikhetsaspekten är också viktig. Inte tu tal om annat. Värsta jämlikhetsunderskottet uppstår emellertid, om stora grupper lämnar skolan utan ordentliga kunskaper i främst kärn-ämnena. Uppenbara brister i läsning, skrivning, svenska, matematik och engelska innebär synnerligen allvarliga handikapp på arbetsmarknaden och i samhället.

Skolan ska definitivt inte avveckla läxläsningen. Men i stället gärna intensifiera den i lämpliga former för de elever, som av skilda skäl har svårt att studera effektivt i hemmets lugna vrå. Som inte alltid är så lugn och studieförstående.

Mer läsning

Annons