Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lägg ner kassan - och gör det snabbt

Annons

Efter det svar jag fick (den 3 maj) på min ursprungliga artikel (den 22 april) om Försäkringskassan behövs i framtiden känner jag mig ännu mer övertygad - lägg ned kassan och gör det snabbt. För att ge människor ett nytt liv, ett solidariskt och effektivt stöd i ett svårt läge och nya arbetsmöjligheter behöver vi något helt annat.

Bodevik, Kvarnström och Becker ger i sin svarsartikel mig ännu fler argument för att skapa något nytt. I stort sett tycker de att kassan fungerar bra och att väsentliga förbättringar är på gång. Jag tvivlar. Dessutom är min erfarenhet av Försäkringskassans verksamhet inte så liten efter mer än tio års regelbunden kontakt med personer som varit inne i kassans svårgenomträngliga byråkrati och blivit ännu mer knäckta än de var vid första kontakten.

Jag har skrivit regelbundet i svensk dagspress sedan början av 1960-talet och har aldrig mötts av ett sådant gensvar som när det gäller artikeln om försäkringskassan i FK. Många människor har ringt eller skrivit brev och gett mig ännu fler exempel på hur kassan fungerar i främst Dalarna. Nio JO-yttranden sedan år 2000 om kassans hantering av viktiga ärenden i vår region har gjort bilden ännu mer fullständig.

Att vi behöver något helt nytt än nuvarande system - observera att det inte handlar om enskilda personers insatser i Försäkringskassan utan om hela systemet - grundar jag på bland annat följande iakttagelser och erfarenheter som omfattas av väldigt många människor i landet:

F-kassan har mycket ofta så långa handläggnings- och beslutsperioder att människor knäcks enbart av detta faktum. JO:s analyser är övertydliga på denna punkt.

Kassan som arbetsmiljö verkar vara i något slags ständigt kaos, som gör att personalen inte klarar av en mängd för människor livsavgörande beslut.

Kassan har i alldeles för stor utsträckning misslyckats med sina rehabiliteringsuppdrag och skapat ett större lidande än det som gällde när medborgarna tog första kontakten. Trots mängder av kritik under många år fungerar systemet alltför ofta undermåligt.

Kassan förkastar ofta sina kunders egna förslag till lämpliga rehabiliteringsprogram i ett första skede och beslutar efter eget skön om andra program. Detta gör ofta problemen större och förhindrar nödvändig rehabilitering i ett tidigt skede. I senare skeden, när man själva insett sina misstag, erbjuds kunderna inte sällan en del av kundernas egna förslag men då alldeles för sent.

Kassan kan inte samtidigt vara kontrollmyndighet och en empatisk stödorganisation för människor med stora behov av rehabinsatser.

Kassan har inte trots långvarig kritik mot kassans arbetsmetoder och personliga bemötande av medborgarna tagit tillräckliga initiativ och genomfört nödvändiga förändringar för att tillsammans med andra aktörer ge medborgarna den service som är självklar.

Jag är övertygad om att författarna till svarsartikeln om Försäkringskassan gör vad de kan för att klara sina uppgifter men av allt att döma räcker det inte tillräckligt långt. Offentliga myndigheter ägda av medborgarna är till för att ge människorna bästa tänkbara service. Om detta inte fungerar måste man skapa nya lösningar. Försäkringskassan har haft många år på sig att visa upp nödvändig kompetens men misslyckats. Nu bör de inte få fler chanser. Andra aktörer måste ta över!

Ronny Svensson är framtidsforskare och författare. Han är bosatt i Leksand.

Mer läsning

Annons