Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Krönika: Orsas framtid måste stavas samarbete mellan invånare och företag

Annons

Jag hamnade på Dalagatan 1 häromkvällen där jag bjöds på kaffe och wienerbröd av organisationen Coompanion. Organisationen är medlemsägd och arbetar för utveckling av företag. Tillsammans med kommunen hade de lockat ett 20-tal kommuninvånare till ett informationsmöte om lokalekonomisk analys i Orsa.

När mötet inleddes noterade jag att deltagarna var rätt jämnt fördelade mellan könen, och åldersspannet låg nog upp emot 50 år. De flesta föreföll ha en bakgrund som företagare.

Som så ofta vid möten av det här slaget finns det de som sitter tysta och funderar medan några andra, oftast män, tar ordet och kommandot och talar om hur det står till med saker och ting. Och sedan finns det, för det mesta någon klok kvinna, som med viss skärpa säger ifrån och leder tillbaka samtalet till vad det ska handla om.

Vad det handlade om den här kvällen var att försöka få igång en arbetsgrupp som med hjälp av statistik från SCB, skulle ta reda på hur det ser ut i Orsa när det gäller såväl kommersiell, som offentlig och ideell service.

Enkelt uttryckt: Att ta reda på vilka Orsaborna är, var vi bor, hur vi konsumerar, var vi handlar och hur våra konsumtionsvanor påverkar de lokala företagen.

I det statistiska underlaget kom också effekterna av besökande turisters konsumtion in. Utifrån detta faktaunderlag skulle arbetsgruppen göra en analys med målet att åstadkomma en lokal utvecklingsplan för kommersiell service. I sin tur ska det leda till nätverk mellan företag, organisationer, föreningar och andra som i någon mening bedriver kommersiell service och i förlängningen ge uppslag till nya företag

Flum kanske ni säger.

Tja, det beror på vad man gör av det. Det lilla samhället Rörbäcksnäs har gjort analysen och kommit fram till en rad intressanta slutsatser och idéer. En insikt som deras analys gav var att byns invånare behövde handla för 17 kronor mer om dagen för att deras Ica-butik ska kunna överleva. Arbetsgruppens slutprodukt innehöll också en rad förslag på nya företag skulle kunna ha en framtid på orten.

Den här kvällen på Dalagatan slutade med att arbetsgruppen bildades. Var det slutar vet ingen nu. Det intressanta så här långt är arbetssättet. Att en grupp människor med skilda erfarenheter sätter sig ned, i fysisk mening, tar till sig fakta och utifrån detta försöker hitta en väg framåt för Orsa.

Så har man, inbillar jag mig, gjort i alla tider helt enkelt för att det var ett överlevnadsvillkor. Även om det då mest handlade om hur jord och skog skulle hanteras.

Det här tåget vill jag vara med på. När det har gått, är det för sent att hoppa på. Det är ingen annan som gör jobbet åt oss, sa en kvinnlig företagare i gruppen.

Det är fantasin som sätter gränser, sa en annan.

Erik Hjelte

Mer läsning

Annons