Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Krönika: Godkänner du att din mobil ska kunna hackas utan att du är misstänkt för brott?

Annons
Amelia Andersdotter är liberal krönikör med särskilt intresse för IT- och integritetsfrågor. Foto: Stina Rapp.

Ska polisen och Säkerhetspolisen få hacka personer som inte är misstänkta för brott?

Utan föregående tillstånd från domstol? Och ska de få hemlighålla hur de gick till väga? Ja, enligt ett nytt lagförslag om att införa det nya tvångsmedlet "hemlig dataavläsning".

Förslaget har fått kritik från bland andra Datainspektionen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten menar att utredarens avvägningar är bristfälliga och innebär en risk mot samhällets informationssäkerhet.

Även Svenskt Näringsliv är kritiska, och menar att förslaget gör medborgare otrygga i webbmiljöer.

Säkerheten i mobiltelefoner och persondatorer påverkas negativt, vilket gör e-handel och e-förvaltning farligare för medborgarna.

Någon sorts polishacking lär bli verklighet. Även om förslaget om hemlig dataavläsning, förtjänt, fått hård kritik, ligger ett annat förslag om digital husrannsakan på distans hos regeringskansliet och väntar.

I ett väl utformat förslag hade polishackingen varit riktad mot misstänkta individer och därför uppfyllt EU:s krav på Sverige.

Nu är ingen av förslagen avgränsade till misstänkta, utan kan användas även mot icke-misstänkta. Det borde ändras.

Regeringens utredare har föreslagit både proportionaliteten kan bedömas inför varje tillfälle då polishacking ska användas, och att polismyndigheterna kan utöva aktsamhet genom att det hackade systemet ska gå att återställa till sin ursprungliga säkerhetsnivå.

Men varken proportionaliteten eller aktsamheten är så kallade legalkrav. Därför måste en domstol inte hindra polishacking som är oproportionerlig eller oaktsam. Det borde ändras.

Mer till följd av tradition än eftertanke har utredaren föreslagit att åklagare och poliser som upplever sig ha för bråttom för att begära tillstånd att hacka privatpersoner i domstol, ska få fatta interimistiska beslut om hacking utan domstol.

Det försämrar tillsynsmöjligheterna, och insinuerar att polismyndigheterna tänker använda sig av allvarliga ingrepp i samhällets informationssäkerhet utan ordentliga förberedelser. Det borde ändras.

Sannolikt är få emot att polisen ska få tillgång till sådana utredningsverktyg som de har behov av, men utredaren går längre än så:

Även brottstyper för vilket inget behov av att hacka människor har påvisats ska kunna utredas med hacking, enligt utredaren. Inför en sluten lista för de specifika brott polisen anfört att de inte kan utreda utan hacking!

Lagstiftarna borde helt enkelt förlika sig med att polismyndigheterna bör hålla oss medborgare trygga och säkra även på internet.

Men då måste tillsynen av polishacking fungera, icke misstänkta personer fredas, och aktsamheten vid genomförandet noggrant dokumenteras. Internet får inte bli ett vilda västern för sheriffen.

Det är ingen betjänt av.

Amelia Andersdotter

Mer läsning

Annons