Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kristna friskolor bör förbjudas?

Annons

Naturligtvis kan det aldrig bli tal om att olika friskolor av ideologiska eller andra skäl utelämnar och/eller förvanskar för rörelsen kontroversiella fakta i olika ämnen.

Det är således orimligt att en kristen, muslimsk eller judisk fundamentalistisk friskola i naturvetenskapliga ämnen lär ut att jorden endast är högst 10 000 år gammal och att den etablerade vetenskapens syn är lögn och förbannad dikt.

Skolverket ska självfallet slå ned hårt på eventuella sådana försök till religiös styrning av biologi- och geografiundervisningen.

m m

Däremot är skolorna naturligtvis i sin fulla rätt att undervisa om Bibelns och andra religionsurkunders skapelseskildringar. Att jämföra likheter och olikheter mellan biblisk bokstavstro och vetenskapens nuvarande ståndpunkter är också i sin ordning. Skollagens krav på objektivitet måste vara vägledande.

På samma sätt måste friskolan undervisa om sex- och samlevnad enligt den läroplan, som gäller för samtliga svenska skolor. Att en skola av religiösa, ideologiska eller bigotta skäl förtiga fakta om exempelvis abort, preventivmedel och könsstympning är oacceptabelt.

m m

Något bör sägas även om andra religionsinriktningar än de nyssnämnda. Antroposofers och teosofers föreställningsvärld rymmer åtskilligt, som motstrider den etablerade naturvetenskapens nuvarande synsätt.

Antroposoferna är således fortfarande ytterst auktoritetsbundna till grundaren Rudolf Steiners vidlyftiga spekulationer i naturvetenskapliga ting från 1900-talets början. Hans skrifter ifrågasätts knappast alls inom samfundet.

Även här gäller att friskolor med antroposofisk anknytning - waldorfskolor - inte får lära ut Steiners spekulationer som sanningar i naturvetenskapliga ämnen.

En annan sak är att waldorfpedagogiken liksom pedagogiken hos andra friskolor - är av värde för många barn och utgör intressanta alternativ till den kommunala skolans metoder. Någon universalpedagogik, som passar alla ungar, finns antagligen inte. En annan fråga är vilken människosyn en friskola kan tillåtas förmedla. Hets och förakt mot icketroende och annorlunda troende människor kan aldrig accepteras. Inte heller auktoritärt ledarskap som är främmande för dagens svenska samhälle.

Skolan ska verka i humanistisk och demokratisk anda. Detta kan aldrig göras till respektive friskolas exklusiva ensak att avgöra.

Friskoledrivande samfund, som inte kan acceptera den detaljen, ska helt sonika få tillståndet indraget genom skolverkets försorg. Fariséeisk förkunnelse med utfall mot "syndens barn" och andra dödliga måste tyvärr - i religionsfrihetens namn - accepteras inom respektive samfund.

I skolan - aldrig!

Mer läsning

Annons