Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kristdemokraterna misstror rättsväsendet!

Annons

Lennart Sacrédeus från kristdemokraterna skriver ett mycket märkligt inlägg den 14 oktober som går ut på att vi behöver en överstatlig europeisk åklagarmyndighet i EU.

Detta beror på att en sådan behövs för att bekämpa fusket i EU något som, enligt Sacredeus, uppenbarligen svenska åklagare är oförmögna till. Detta är inte seriöst. Vi kan ha olika åsikter i Sverige om hur överstatligt eller mellanstatligt EU bör vara men att tro att en europeisk åklagarmyndighet skulle vara bättre på att utreda brott i Sverige än en svensk åklagarmyndighet är en felsyn.

Det förslag som Sacrédeus anslutit sig till innebär i praktiken att om svensk polis upptäcker ett brott och att detta brott skulle handla om fusk med EU-pengar, ska polisen inte överlämna det till svensk åklagare utan till en europeisk som likafullt sitter i Sverige.

Sedan ska denna europeiske åklagare leda svensk polis genom förundersökningen och väcka talan vid svensk domstol.

Detta ska ske med stöd av en europeisk processordning som i dagsläget faktiskt inte finns.

Att påstå att detta skulle vara lösningen på det fusk som faktiskt förekommer i EU är populistiskt.

Tanken på en europeisk åklagarmyndighet har kommit upp vid en rad tillfällen. Denna skulle vara av överstatlig, federal karaktär, vilket är ett klart avsteg från det mellanstatliga samarbete som varit regel inom straffrätten.

Detta är inte någon bra lösning. Det finns utmärkta möjligheter att bekämpa bedrägerier som riktar sig mot EU:s ekonomiska intressen utifrån de vanliga nationella rättsordningarna.

I Sveriges fall har ekobrottsmyndigheten ett särskilt ansvar i arbetet mot ekonomisk brottslighet. På EU-nivå finns den europeiska bedrägeribyrån OLAF och ett samarbete mellan åklagare inom Eurojust. Detta arbete är viktigt och måste utvecklas.

För Eurojusts del kom organisationen igång under det svenska ordförandeskapet och har fungerat i full skala sedan i mars i år.

Det är för tidigt att nu säga om ytterligare åtgärder på EU-nivå behövs men det är min övertygelse att det är bättre att utveckla det mellanstatliga samarbetet än att uppfinna ett nytt överstatligt.

Det är snarare så att det ligger ett tungt ansvar på Sacrédeus i Bryssel att arbeta i Europaparlamentet för att de mellanstatliga organisationer som finns idag får goda möjligheter att verka tillsammans med åklagarna i respektive medlemsland.

Bara så kan vi bekämpa fusket i EU.

PER ERIK GRANSTRÖM

Mer läsning

Annons