Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommentaren: Otryggheten ökar med färre poliser!

Annons

Befolkningen i Dalarna känner en allt ökad otrygghet. Det är risken att råka ut för någon form av brott som oroar, i varje fall befolkningen i Falun och Borlänge.

Fyra av tio tillfrågade i regionen säger sig uppleva en minskad trygghet, än för något år sedan.

Det här visar en undersökning som SOS Alarm gjort. Undersökningen presenteras i en tid då polisens möjligheter att klara sina framtida uppgifter står i fokus genom de besparingar som riskerar att stänga flera polisstationer i länet. Men det är viktigt att slå fast att de intervjuer som undersökningen grundas på skedde långt innan allmänheten kände till vilka nedskärningar som polisen stod inför.

SOS Alarm, vars verksamhet vi känner framför allt genom larmnumret 112, har också fått fram att invånarna i Falun och Borlänge hyser mindre tilltro till polisens möjligheter att klara sin uppgift. Störst förtroende bland allmänheten har kommunernas räddningstjänst. 95 procent av de tillfrågade har stort förtroende för räddningstjänstens möjligheter att lösa sin uppgift. Även ambulanssjukvården ligger bra till hos allmänheten. 90 procent av de som omfattas av undersökningen säger sig ha stort förtroende för ambulansverksamheten, medan "bara" drygt hälften av de tillfrågade, 58 procent, säger sig ha förtroende för polisens möjligheter att klara sitt uppdrag i allmänhetens tjänst.

En annan grupp, väktarna, hamnar på 35 procent när det gäller Falu- och Borlängebornas tilltro till yrkesgruppens förmåga att bistå allmän- heten i trygghetsbefräm-jande uppgifter.

Det finns en annan uppgift i materialet från SOS Alarm som är värd att notera. Nämligen att många unga killar känner rädsla i sin vardag för andra pojkar. Otryggheten finns inte minst i skolan.

Jag tror att en länsomfattande undersökning skulle leda till samma resultat som nu redovisas för en mindre del av regionen. Att polisen hamnar först på tredje plats i "trygghetsligan" beror givetvis både på faktiska förhållanden och den mediabild som redovisats ganska länge när det gäller polisens förmåga att lösa sina uppgifter.

Det är inte heller särskilt förvånande att räddningstjänsten har ett så stort förtroende. Ett larm till räddningstjänsten leder alltid till att brandkåren kommer, oavsett om det handlar om en soteld eller om en omfattande eldsvåda. Det är inte lika säkert att polisen kan komma när någon påkallar dess uppmärksamhet.

Även om det i dag inte finns någon bred uppslutning bakom åsikten att polisen borde ha kommunen, inte staten, som huvudman finns det ändå anledning att fundera över varför den kommunala och landstingsdrivna verksamheten (räddningstjänst och ambulans) får ett så högt betyg hos allmänheten. Samtidigt som tilltron till den statliga polisverksamheten minskar.

Är det antalet poliser eller hur verksamheten organiseras i ett län som Dalarna som avgör allmänhetens omdöme om polisens sätt att lösa sin uppgift?

Det är säkert en fråga som diskuteras både bland poliser och politiker i dag.

Svaret är inte självklart!

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons