Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Klirr i kommunens kassa

Annons

En viktig förklaring till att ekonomin är god är att kommuner och landsting fokuserat på god ekonomisk hushållning, rationaliseringar och återhållsamhet med kostnaderna. Ökad sysselsättning har också bidragit till en positiv utveckling eftersom skatteintäkterna ökar tack vare att fler människor befinner sig i arbete. Men alla ekonomier rör sig i tämligen förutsägbara cykler. Redan om ett par år befarar organisationen Sveriges kommuner och landsting att den glada tiden är slut. För den här gången.

Det preliminära resultatet för kommunernas och landstingens ekonomi under 2006 uppgick till 13,4 miljarder för kommunerna och till 1,8 miljarder för landstingen. Resultaten påverkas till en del av engångseffekter som omfördelningar av skatteintäkter och pensionskostnader. Åtta kommuner och två landsting redovisade ett negativt resultat för förra året och prognosen för i år tyder på ett resultat på 7,4 miljarder för kommunerna och 4,3 miljarder för landstingen.

Investeringsbehoven i många kommuner och landsting är betydande. Därför finns det en uppenbar risk att den goda ekonomin på sina håll leder till ogenomtänkta beslut. I tiden av tillväxt är det lätt att gripas av överoptimism och tro att den aktuella situationen ska bestå för evigt. Men luttrade politiker och tjänstemän i kommuner och landsting vet av erfarenhet att det är enkelt att investera när det finns pengar i kassan, men att det inte är lika kul att stå ansvarig för besluten när de årliga driftskostnaderna stiger i en stagnerande eller ekonomi på retur.

I vårt län måste ansvariga politiker också ta hänsyn till en allt äldre och dessutom minskande befolkning. Kunde vi få ett ökat befolkningstal tack vare en ökad inflyttning av unga arbetstagare skulle Dalarnas planeringsförutsättningar underlättas på ett markant sätt. Med ett sjunkande befolkningstal måste våra ansvariga politiker och tjänstemän inta en ytterst restriktiv hållning till alla nya utgifter som inte är av nöden.

Dessutom förutsätter det "goda livet" i kommuner och landsting att statsbidragen räknas upp i takt med skatteunderlaget. Ännu viktigare, ja helt avgörande för den kommunala ekonomin, är att staten finansierar nya beslut och krav som rör verksamheten i länets 15 kommuner. Ivern i den egna kommunen att sätta fart på dyra projekt måste också hela tiden hållas tillbaka för att kommunen ska ha råd att utveckla redan befintlig verksamhet, liksom för att kunna ge personalen drägliga löner och arbetsvillkor.

Tuffa prioriteringar och effektiviseringar fortsätter därför att bli en viktig del av vardagsarbetet i kommunerna, även om ekonomin är stabil just nu. Det omfattande välfärdsåtagandet kräver, nu liksom tidigare, en tuff hushållning med skattebetalarnas pengar.

Mer läsning

Annons