Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jobben avgör länets framtid

Annons

Bilden här ovan är arrangerad för ett speciellt tillfälle. Men den förmedlar ändå ingen förljugen och otidsenlig bild av Dalarna. Alla medverkande på fotografiet är äkta; spelmän, folkdansare, roddare och kyrkbåtar är traditionella inslag i sommardalarna. Kommer så också att vara inte bara under det nya året, utan för lång tid framåt. Det är möjligt tack vare att nya generationer fyller på när äldreleden glesnar i spelmans-, folkdans- och roddarlag. Kulturbärarna tar sitt ansvar.

Dalarnas framtid avgörs inte så litet av befolkningsutvecklingen. När vi på söndag sätter punkt för 2006 får vi snart också de officiella siffrorna över vad som hänt under de senaste tolv månaderna. Förhoppningsvis fortsätter inflyttningen vara större än utflyttningen, men risken är uppenbar - att det negativa födelsenettot fortsätter under året. Det innebär rimligen att vårt befolkningstal från det senaste årsskiftet på 275 755 invånare inte har förändrats på något dramatiskt sätt.

Men Dalarna behöver en omfattande inflyttning för att vända befolkningskurvan. Åldersstrukturen är nämligen ett problem och skiljer sig från den i riket. I december förra året fanns två stora åldersgrupper i Dalarna, 13-17 år och 57-61 år. I riket som helhet är dessa åldersgrupper också stora, men den största utgörs av dem i åldern 37-41 år.

59-åringarna utgör den största enskilda årsgruppen bland dalfolk mellan 0 och 70 år. Fyraåringarna är den minsta. I riket däremot är 40-åringar den största och 70-åringarna den minsta åldersgruppen. Dalarna har således en åldrande befolkning och det behövs följaktligen särskilda insatser för att åstadkomma en utveckling som innebär ett befolkningstal som åter närmar sig toppnoteringen från 1994, då Dalarna hade drygt 291 000 invånare.

Politiska beslut spelar givetvis en roll också för sysselsättningen. Allt tyder på att högkonjunkturen fortsätter under det nya året. Några politiska initiativ som riskerar att dämpa företagens investeringsvilja och expansion, har inte aviserats. Dalarna har ett differentierat näringsliv där basindustrin tillsammans med små och medelstora företag utgör en helt avgörande plattform för länets framtidsutsikter. Näringslivets höga ambitioner också i vårt län leder med all sannolikhet till nya jobb som kommer att besättas av sökande som idag bor utanför länet.

Turistindustrin är en viktig del av länets näringsliv. Den milda hösten med snöbrist i de flesta skidanläggningar påverkar, i varje fall kortsiktigt, bilden av Dalarna. Förhoppningsvis kommer snart kyla och snö i sådan omfattning att näringen kan återta en del av de inkomster som gått förlorade. Fortsatt brist på snö långt in på 2007 får förödande konsekvenser för Dalarna som ett trovärdigt vinterlandskap. Det går förstås ut över branschens företag och arbetstillfällen.

Jobben och befolkningsutvecklingen blir de viktigaste arbetsuppgifterna för Dalarnas politiker att utmana under det nya året. Förhoppningsvis får de snart stöd och hjälp av en kunnig och erfaren person i rollen som ny landshövding för vårt län.

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons