Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jens Runnberg: Toppolitikernas agerande i Gagnef är en präktig skandal - lyfter arvodet och struntar i lagen

Annons
Kommunalrådet Irene Homman (S) får ta omtag med att förklara hur viktiga revisorerna och kommunallagen är.

Visst finns vi murvlar i den tredje statsmakten och visst gör vi vad vi kan för att slå larm när inkompetens och misshushållning kommer i dagen, men några revisorer är vi inte.

Revisorers uppgift i offentlig förvaltning är att systematiskt granska ekonomi, verksamhetsutfall och beslutsförmåga. Det är lag på att revisorer ska användas och få tillgång till de underlag de behöver.

Auktoriserade revisorer får sin kvalitetsstämpel från staten - allt för att det ska vara ordning och reda i kommuner och landsting.

I någon mån trumfar politik revision, men att politiker ger sig själva ansvarsfrihet i strid med revisorernas rekommendation är ett av de säkraste tecknen på inkompetens och brist på ansvarstagande.

Minns bara det ropande i öknen som landstingets revisorer fick ägna sig åt i mer än tio år, när landstingsstyrelsens ordförande hette Alf Johansson (S) och Ingalill Persson (S).

Gång på gång var slutklämmen från revisorerna att "landstingsstyrelsen och dess förvaltning, såväl centralt som inom hälso och sjukvården, haft allvarliga brister i sin styrning, ledning, uppföljning och kontroll."

2017 granskades just regeringsförmågan i Gagnefs kommun och det är just kommunstyrelsen som är "regering". Revisorerna skriver:

Enligt kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnderna (...) Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunägda bolag.

I kommunstyrelsen sitter rimligen de absolut bästa företrädarna som partierna kunnat vaska fram, lokalpolitiker som i allmänna val fått väljarnas förtroende att leda Gagnefs kommun.

Vad är det för nivå på deras regeringsutövande? Ja, det är för det första inte så lätt att ta reda på. Styrelsen har i häpnadsväckande stora delar inte velat medverka i revisionen.

Bara en av fem kontrollfrågor till styrelsen fick grönt ljus - informationsgivningen till kommunfullmäktige var godkänd.

Styrelsen informerades i februari 2017 om att revision skulle genomföras. Den fick senare frågor att svara på om sitt arbetssätt, där revisorerna särskilt upplyste om att enligt "Kommunallagen (9 kap § 12) är styrelse/nämnder skyldig att lämna revisorerna de uppgifter som behövs för revisionsarbetet".

Ordförande Irene Homman (S) hade ett särskilt ansvar att få in alla svar i granskningen. Det fick hon inte.

Revisorerna påminde.

Homman påminde.

Totalt 13 av 22 svar kom in.

"Det handlar ju om vuxna människor med eget personligt ansvar", säger Homman nu. Men tillräckligt vuxna för att följa kommunallagen när de sitter i kommunstyrelsen i Gagnef är de uppenbarligen inte.

Fyra av de 13 som skickade in svar förklarade att de inte vet om något aktivt internkontrollarbete alls bedrivs. Men arvode har de lyft ändå.

Nu behöver revisorerna i fler kommuner i Dalarna undersöka hur de lokala "regeringarna" fungerar. Och i Gagnef behöver toppolitikerna skärpa sig.

LÄS MER: I ett decennium slog landstinget revisorer larm om ekonomistyrningen

Mer läsning

Annons