Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jens Runnberg: Glöm aldrig att för socialister är företagare tjuvar och parasiter

Annons
Foto: Adam Ihse

Reaktionen på att Ung vänsters ordförande, direkt när Ingvar Kamprad dog, beskrev honom som en tjuv vars arv borde delas ut till Ikeas anställda, hade förvånansvärt nog inslag av chock och ilska.

Sveriges största politiska facebook-sida, TV4:s Marcus Oscarssons, skrev att Ung vänsters "osakliga och oförskämda anklagelser om stöld med mera är under all kritik. (...) Det handlar inte om politik – det handlar om sunt förnuft, värdighet och respekt."

I själva verket var det bara att vänta att Ung vänster skulle passa på att begära konfiskation, uppstyckning och utdelning av Ikea till de anställda. Vi kan vara helt säkra på att Ung vänster njöt av få en sådan enorm uppmärksamhet för sin politik.

Det var djupt övertygad politisk opinionsbildning som Ung vänster ägnade sig åt och att Oscarsson, Sveriges mest uppmärksammade politiska kommentator, skriver att "det handlar inte om politik", visar på en skriande okunskap.

Ingen privatperson borde få äga något Ikea, anser Ung vänster. Den begäran är inte någon radikal avvikelse från den ideologi Vänsterpartiet bekänner sig till - tvärtom kravet ligger mitt i kärnan av den socialistiska samhällsanalysen.

Lika självklart var det därför att Ung vänster under kritikstormen inte backade en millimeter från stöldanklagelserna, samt att partiledaren Jonas Sjöstedt inte hade några invändningar mot kritikens innehåll, utan bara mot att påståendet att Kamprad ägnat sig åt stöld framfördes i direkt anslutning till Kamprads dödsdag.

Varför skulle Sjöstedt ta avstånd från socialism? Han bekänner ju sig till den?

Foto: Janerik Henriksson

Ungefär var tionde som röstar på S och tre av fyra som röstar på V ser sig som socialister. Det grundläggande teoretiska arbetet för den socialistiska beskrivningen av hur samhällsekonomin fungerar när kapitalism råder skrevs av Karl Marx i Kapitalet I-IV.

Utbildning i marxistiskt tänkande är en naturlig del i socialistiska organisationer och Vänsterns mötesplats i Stockholm med plats för konferenser, utbildningar, möten, kultur, seminarier och fester heter naturligtvis Kafé Marx.

Kapitalet I - Kapitalets produktionsprocess (1868) tar upp Marx fundamentala begrepp mervärde, alltså skillnaden mellan den ersättning som utgår till arbetarna och värdet på det arbetarna producerar.

Detta värde tillägnar sig företagaren på ett orättfärdigt sätt. Vinst är per definition den del av lönen som de anställda borde ha fått, men som istället används till något så orättvist som enskilt ägande och uppbyggnad av växande företag.

Många har idag glömt att socialdemokratin också, åren 1944-2001, i sin portalparagraf hade varianter av formuleringen "att bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning ska läggas i hela folkets händer". En förlängning av detta socialistiska ideal var naturligtvis önskan att genom löntagarfonder socialisera alla svenska företag.

Företagare ska inte finnas i socialismens samhälle. Företagande och entreprenörskap är inte företeelser som tillför ett samhällsliv något över huvudtaget, utan är destruktiva och förtryckande per definition.

När Ung vänsters ordförande Henrik Malmrot utvecklade sin socialistiska kritik mot Ikea i en debattartikel i SvD slog han därför fast att det är en konspiration i media att Kamprad skapade Ikea och gjorde det framgångsrikt - "verkligheten är långt från denna uppdiktade berättelse".

"Arbetaren är den centrala delen i vårt samhälle. Det är vi som får det att gå runt, inte kapitalisternas idéer. Ikea kan fungera utan en kapitalist men Ikea kan inte fungera utan arbetare."

Föreställningen att fack och arbetsgivare träffar avtal om löner och arbetsvillkor och att intressen vägs av på det sättet avvisas av renläriga socialister.

Att Ikea finns, har vuxit till dagens storlek och har genererat det företagsvärde som bundits upp är i sig bevis för utsugning av de anställda, enligt Ung vänster.

Detta är en teckning som V:s gruppledare i Mora, David Örnberg, publicerade på torsdagen.

Det är därför naturligt marxistiskt tänkande för Malmrot att slå fast att Ikea borde konfiskeras, styckas upp och delas ut: "Därför förtjänar alla vi, anställda som pensionärer, att dela på vinsterna vi skapat tillsammans.", skriver han.

Ingvar Kamprad hade inget med Ikeas framgångar att göra och det vore utmärkt för Sverige med färre företagare som Ingvar Kamprad.

Sådan är socialismen.

Det finns förstås ingenting som hindrar Ung vänster att starta företag och låta dem vara ägda av de anställda. Men det kommer Ung vänster aldrig att göra.

Istället är hela den socialistiska idén att tillskansa sig företag som ägs av andra, som tagit risker, satsat egna pengar, utbildat sig, som hittat kunder och som utvecklat verksamheten.

I Vänsterpartiets partiprogram hymlas det inte: "I samma utsträckning som socialismen förverkligar människans rätt att bestämma över sitt eget arbete upphävs ägandet av produktionsmedlen överhuvudtaget, såväl det samhälleliga som det privata. Det ersätts av en gemensam förvaltning och utveckling av gemensamma resurser av de arbetandes fria sammanslutning. Den vinst som skapas i de enskilda företagen möjliggörs genom sammanvävt mänskligt arbete i hela ekonomin och ska därför bidra till hela samhällets behov." (sidorna 33-34).

Målet är total socialism: "De rättigheter som springer ur ägandet måste begränsas och ägandet i sig övergå till gemensamma former" (s 31).

Att döma av ramaskriet mot Ung vänster verkar socialismens ideal sorgligt bortglömda nuförtiden.

Därför måste jag påminna om hur socialister tänker.

Demonstrant i Vänsterpartiets 1 maj-tåg i Stockholm 2004. Att privatpersoner kan äga företag är inte i enlighet med socialistiska ideal. Foto: Jack Mikrut

Mer läsning

Annons