Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Integrera Falun och Borlänge!

Annons

Medborgarna i Falun och Borlänge är hyggligt väl integrerade med varandra. Många arbetsmarknader och bostadsmarknader är gemensamma, utbudet och konsumtionen av handel, kultur, nöje och fritid är kommungränsöverskridande och snart sammanbinds stadskärnorna av en motorväg.

Kolumn | Widar Andersson

Falun och Borlänge har tillsammans drygt 100 000 innevånare och vårt befolkningsantal är sålunda bara något mindre än städer som Västerås, Örebro och Norrköping och vi är betydligt större än till exempelvis Gävle.

Befolkningskoncentrationer är en framgångsfaktor för utveckling och välstånd och mycket talar därför för att även politik och förvaltning i de båda kommunerna borde integreras och samverka mycket mer intensivt i framtiden.

Det politiska ledarskapet och förvaltningarnas effektivitet försvagas naturligtvis av att det som i dag finns dubbla politiska och administrativa organisationer inom de båda kommunernas begränsade geografiska område.

En gemensam byggnadsnämnd skulle exempelvis kunna ta ett mer samlat grepp över viktiga utbyggnads- och stadsplanefrågor på samma sätt som ett gemensamt näringslivskontor skulle bli mer resursstarkt och nyttigt för företagandet i kommunerna. Möjligheterna att hävda Falun-Borlänges intressen gentemot statliga myndigheter och bolag som Rikspolisstyrelsen, SJ, Vägverket, Banverket med flera ökar förstås om de valda politikerna kan tala för ett större härad.

Med dubbla politiska och administrativa förvaltningar finns också betydande risker för att en överdrivet stor del av medborgarnas skattepengar används för att betala skolornas och äldreomsorgens så kallade overheadkostnader. Genom mitt långa arbete med och för friskolor har jag kunnat konstatera att det i många kommunalt ägda skolor går mindre pengar direkt till elever och lärare och mer pengar till förvaltningskostnader som skolorna inte kan påverka. Jag befarar att liknande tendenser kan märkas även inom bland annat äldreomsorg och sjukvård.

Jag är övertygad om att den mycket stora majoriteten av verksamheterna inom vård, skola och omsorg även långsiktigt kommer att ha kommunala ägare. Därför behövs reformer som effektiviserar förvaltningarna och som uppmuntrar självständigt ledarskap ute i skolor och äldreboenden. Skulle Falun-Borlänge integrera och koncentrera sina förvaltningar inom dessa områden ökar förutsättningarna för fler nöjda medarbetare och därmed fler nöjda omsorgstagare och elever.

Ett sätt att driva på integrationen vore att göra Falun-Borlänge till ett gemensamt upptagningsområde för gymnasie-

eleverna. Sådana system finns i storstäderna och har många positiva sidor. Elevernas val sätter fokus på varje enskild skola i upptagningsområdet vilket ökar behovet av lokalt ledarskap och frihet under ansvar.

En ökad integration mellan Faluns och Borlänges politiska och administrativa förvaltningar skulle kunna ge ökade resurser åt både välfärdens verksamheter och åt framtidsinriktade utvecklingsprojekt vilket i sin tur kan leda till ökad inflyttning, mer företag, ökad skattekraft och högre tillväxt.

Kanske skulle det rentav bli ännu roligare och lättare att leva i de här trakterna?

Mer läsning

Annons