Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Inställningen gör mig konfunderad"

Annons

En av landstinget anställd läkare vid öronkliniken på Falu lasarett har i tidningen lanserat tanken att lägga ut klinikens öppenvård och dagkirurgi på entreprenad. Detta förslag har vid ett flertal tillfällen under årens lopp väckts av samma läkare men har hittills inte vunnit gehör bland övriga anställda på klinken. Därmed har frågan fallit.

Brev till ledarsidan/ Vården

Det som är uppseendeväckande i förslaget är inte frågan om entreprenadlösning i sig utan att nämnda läkare anser att han skulle arbeta effektivare och ta större ansvar i sitt arbete som privatanställd än vad han idag gör som landstingsanställd läkare.

Som politiskt ansvarig för hälso- och sjukvården i Dalarna, och därmed arbetsgivarrepresentant, gör denna inställning till sitt arbete mig mycket konfunderad.

INGALILL PERSSON (s), landstingsråd

Bild. Fallit. Förslaget om en entreprenad har fallit på grund av brist på de anställdas intresse, anser Ingalill Persson.

"Ingalill Persson insinuerar"

Det finns ett gott stöd på bl.a. öron-, näs, halskliniken, Falu lasarett för en förändring av driften av sjukvården i länet. Att lägga ut delar av öppenvården, inklusive dagkirurgi, på entreprenad är inget revolutionerande. Det finns många exempel på hur effektiviteten vid en enhet som drivs i alternativ regi är betydligt större jämfört med den landstingsdrivna.

Brev till ledarsidan/Vården

Se detta som ett komplement och inte som en konkurrent till nuvarande landstingsvård. Skapa valmöjligheter för såväl patienter som personal. Man måste prova. Går det att få mer effektivitet och kvalitet till ett lägre pris? Finns det långsiktiga alternativ till dagens kortsiktiga stafettlösningar?

Bristen på öron, näs, halsläkare i Dalarna är stor. Kan man få delar av den befintliga bemanningen att arbeta på ett effektivare och för skattebetalarna billigare sätt vore det väl bra? Nuvarande resurser kan så att säga räcka längre för samma pris. Möjligheterna att rekrytera nya läkare till Dalarna ökar.

Du betvivlar min ansvarskänsla. Denna är gentemot patienten orubblig, oavsett om jag arbetar inom privat eller offentlig vård. Om jag i vidare mening önskar utvidga mitt ansvar till att gälla bättre vårdmöjligheter för Dalarnas öron-, näs, halspatienter borde detta välkomnas och inte på ett insinuant sätt kritiseras.

Som högsta personalrepresentant på landstinget tycker jag att en av dina huvudsakliga uppgifter är att befrämja ett kreativt diskussionsklimat om hur sjukvården i framtiden ska bedrivas. Idéer finns hos personalen och ska inte låsas fast i ett ideologiskt tänkande.

LARS HALLÉN, överläkare

Bild. Befrämja. Lars Hallén efterlyser ett kreativt diskussionsklimat från landsstingsledningen.

Mer läsning

Annons