Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inlägget: Mångfald viktigt i länets sjukvård

Annons

Widar Anderssons debattinlägg om bolagisering av hälso- och sjukvården inom vårt landsting har väckt intensiv debatt i i tidningen under de senaste veckorna - något som chefredaktören Christer Gruhs uppmuntrat till. Och det är bra att vi får en debatt kring dessa frågor. Vi i folkpartiet tror inte att en bolagisering i sig leder till att ekonomin kommer i balans eller att vi därigenom får en bättre hälso- och sjukvård.

Kommunala bolagsbildningar är i sig något som inte stämmer med kommunalt självstyre. Det är näringslivet som bäst gagnas av bolagsformen - inte en folkvald, demokratiskt tillsatt organisation.

Det hindrar inte, att vissa verksamheter som vårdcentraler eller enstaka kliniker eller folktandvården kan lämnas ut på entreprenad: att med solidarisk skattefinansiering av vården som grund låta olika entreprenörer driva verksamheten: i bolags-, kooperativ eller i annan form.

Som flera debattörer sagt, så gäller det ju att uppmuntra den personal som vill starta eget eller där man är överens om att verksamheten bör övergå i alternativ driftsform. Älvdalens vårdcental är ett sådant exempel, som också revisorerna studerat närmare och lagt förslag om hur man bör gå till väga vid en upphandling av alternativ inom vården.

Vi i folkpartiet har gång på gång lagt förslag om att Landstinget Dalarna ska införa mångfald i vården: vi har interpellerat och skrivit motioner om personalkooperativ som ju finns inom Stockholms läns landsting, om alternativa driftsformer som ju finns inom det socialistiskt styrda Västmanlands läns landsting osv. Mångfald i vården leder till sund konkurrens och att goda idéer kan prövas liksom att besluten fattas närmare de berörda anställda.

Vi har i debatten också för fram kravet på en samlingsregering i det ekonomiskt brydsamma läge som Landstinget Dalarna nu befinner sig i, dock utan att få gehör.

Är det vänsterpartiet som bromsar socialdemokraterna i landstinget? För jag tror mig veta att många inom s-leden är öppna för alternativa driftsformer medan vänsterpartiet är det i mindre omfattning, om partiet alls kan tänka sig alternativ i vården.

Elisabeth Lindén Brandt skrev en bra debattartikel i frågan den 7 juli. Jag instämmer i stort i vad centerpartiet säger där. Vi som mittenpartier är ganska överens i de flesta frågor. Kanske skulle socialdemokratin byta majoritet? Och samarbeta mera med c och fp? Jag tror det skulle leda till en mer konstruktiv politik för Landstinget Dalarna.

Widar Andersson hade om jag minns rätt några synpunkter på att landstingets ledning var inkompetent eller dålig. Jag kan inte se det så. Många av dem som arbetar i den politiska ledningen är mycket klarsynta och har klart för sig vad som krävs i nuläget. Däremot krävs det politiskt mod av oss alla att fullfölja sparprogrammen och nå ekonomisk balans.

Att allt skulle bli frid och fröjd bara för att man byter från ett system till ett bolag tror jag inte på. Också ett bolag skulle ju tvingas spara hårt för att få ekonomin i balans. Och vilka ska man då utkräva politiskt ansvar av? Så länge vi har ett demokratiskt system med möjlighet för väljarna att utkräva ansvar så ska vi slå vakt om detta regionala självstyre.

LARS WENNÅS

Mer läsning

Annons