Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inlägget: Lex Sarah är inget angiveri

Annons

I en artikel i Falu Kuriren den 9 augusti intervjuas Bosse som arbetar som vårdare inom äldreomsorgen i södra Dalarna. Bosse berättar att "det blir allt farligare att jobba" och att "folk gör okynnesanmälningar" i allt högre grad.

Själv blev han avstängd med omedelbar verkan efter en anmälan för en skada som vårdtagaren hade åsamkat sig själv.

Anmälan mot Bosse skedde enligt Lex Sarah, en lag som innebär att alla som är verksamma inom omsorgen om äldre och funktionshindrade har ett personligt ansvar att vaka över att de enskilda som får insatser enlig socialtjänstlagen får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden.

Det finns en risk, som bland andra Bosse hävdar, att Lex Sarah uppfattas som en angiverilag. I en undersökning som länsstyrelsen gjort uppger en av tre intervjuade som arbetar inom vården att de tvekar eller säger att de skulle avstå från att anmäla en kollega.

Men Lex Sarah ska vara ett redskap att förebygga missförhållanden och hjälpa till att utveckla bra rutiner och god kvalité. För det krävs ett gott arbetsklimat. Människor måste våga att prata med varandra, diskutera och be om hjälp i svåra situationer. De måste få vara delaktiga i metodutveckling och att ha chefer och andra överordnade som lyssnar och tar intryck.

I alltför stor utsträckning finns inte det utrymmet i dag. Alltför ofta står anställda inom vården utan både utbildning och handledning. Samtidigt ska man fatta svåra beslut som kan gälla livet för en annan människa.

Det är viktigt att det i kommunerna och de enskilda verksamheterna finns komplement till Lex Sarah, system som fångar upp och hanterar avvikelser och att man ute i verksamheterna ser Lex Sarah som ett led i den kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling som ständigt måste pågå.

Då uppfattas Lex Sarah inte som en angiverilag, utan blir som avsett ett stöd för att förebygga missförhållanden och misstag och en hjälp att utveckla kvaliteten i vården.

Pelle Björklund är socialdirektör på Länsstyrelsen Dalarna

PELLE BJÖRKLUND

Mer läsning

Annons