Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inlägget: Högskola/universitet? - det är inte frågan

Annons

Jag tror att jag är överens med bland andra Andrew Casson och Bengt Lindström om att Högskolan Dalarna behöver utvecklas på ett kraftfullt sätt de närmaste åren. Vi vill alla tre ha en högskola med hög kompetens och konkurrenskraft som dessutom spelar en viktig roll för Dalarnas regionala utveckling. Det enda som tycks skilja oss åt är vägen dit och möjligen formuleringen av slutmålet. Personligen ser jag valet av Agneta Stark till ny rektor som en bra start på en helt ny era för högskolans del.

När jag sätter ett frågetecken för att ha universitetsstatusstämpel som huvudmål för Högskolan Dalarna (HD) gör jag inte detta för att försvaga högskolan eller utesluta det för flera hägrande målet. Att bli ett universitet kan man uppnå på flera olika sätt även om det aldrig går att ställa ut några garantier för att uppnå denna status. För mig är det viktigare att HD så snart som möjligt:

n profilerar HD på ämnesområden där det finns stora regionalt och nationellt otillfredsställda kunskapsbehov.

n profilerar forskningen mot både regionala samhälleliga utvecklingsbehov samt näringslivets primära behov av utveckling av befintliga och nya företag samt branscher.

n profilerar HD som en aktiv samarbetspartner i både Dalarna och näraliggande regioner.

Enligt min mening är det viktigt att relativt snabbt nå så stora framgångar på dessa tre punkter att HD blir en attraktiv högskola dit kvalificerade forskare, forskningsanslag och lärare söker sig. Då kommer också eleverna från andra regioner och länder i större utsträckning än under senare år.

Att snabbt försöka bli ett universitet genom att bredda högskolan, ordna kortsiktigt planerade kurser utanför HD:s nuvarande huvudcampus, införa fler ämnen och bedriva forskning inom betydligt fler områden än i dag kan vara en riskabel väg. Det var knappast så som högskolefilialerna i Växjö, Örebro och Karlstad blev universitet.

Jag är överens med Casson och Lindström om att profilering av forskningen och viss yrkesutbildning är en viktig delingrediens i HD:s utveckling.

Här finns dock en del stora problem under de gångna åren att begrunda och som väcker osäkerhet om HD:s utvecklingsfilosofi.

Att missa den strategiska transporthögskola som var på gång med en dynamisk ledare (med Vägverket och Banverket som viktiga kunskaps- och processunderstöd), att till nästan hundra procent lägga ned en nödvändig skogs- och träindustriforskning i en region som Dalarna/Gävleborg med stor träindustrikompetens och stor utvecklingspotential och tvinga ut viktig forskning ur högskolans egen organisation är händelser som skapar oro inför framtiden.

Jag hoppas naturligtvis att HD kommer att lyckas med att bli en internationellt och nationellt konkurrenskraftig högre utbildnings- och forskningsanstalt men vi vet att konkurrensen om elever och resurser kommer att bli knivskarp för varje år som nalkas.

HD bör möjligen samverka mer med motsvarande i Halmstad, Kalmar och Blekinge för att i en större organisation med en spännande profilering få högre status och öka chanserna att bli kvar på arenan.

Under alla omständigheter tillhör jag dem som kommer att ge HD allt stöd för att bli det som de engagerade i Dalarna både önskar och behöver. Det krävs dock öppna samtal för att nå målet.

Ronny Svensson är glesbygdsforskare och återkommande kolumnist i tidningen. Han är bosatt i Leksand.

RONNY SVENSSON

Mer läsning

Annons