Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Höj läraryrkets status

Annons

Inför lärarlegitimation och upprätta fler lektorat på gymnasiet. Lärarnas status måste återupprättas och lönerna höjas. Det handlar ju om våra barns utbildning och Sveriges framtid.

Tidningens ledarskribent efterlyste häromdagen i en ledare debatt om det inre arbetet i skolan. Och skolan är verkligen i fokus i valdebatten.

Frågar man folk vad som är viktigast så är det oftast vården och skolan. Nyligen har en arbetsgrupp inom folkpartiet liberalerna lagt fram ett omfattande skolprogram, som antogs på partirådet den 17 maj. Jag vill här särskilt betona lärarnas viktiga roll för utbildningen av våra barn och vår ungdom.

Vi säger, att lärarna är elevernas viktigaste resurs. En kompetent lärarkår är en garant för skolans kvalitet. Vi vill höja yrkets status så att fler söker lärarutbildningen i första hand. Det gäller inte bara högre lön - det gäller också fler karriärvägar, fler utvecklings- och fortbildningsmöjligheter, fler lektorat och införandet av en lärarlegitimation.

Den enda karriärväg som i dag står öppen för många lärare är mot administrativa uppgifter, som rektor eller skolchef. Vi vill öppna för fler möjligheter, vilket höjer yrkets attraktionskraft. Lektoraten på gymnasieskolan måste återkomma, det vill säga tjänster för dem med forskarutbildning; man kan också inrätta lektorstjänster i grundskolan eller i andra skolformer. Sådana tjänster kan antingen vara avsedda för forskarutbildade lärare eller sådana som påbörjat forskarutbildning och kan tänkas kombinera lärarjobbet med forskarstudier.

Mentorskap, där äldre lärare handleder yngre, bör införas mer regelbundet liksom olika pedagogiska ledningsfunktioner.

Allt detta kan inte införas av varje kommun utan staten bör ta initiativ på det här området och ställa resurser till kommunernas förfogande för en höjning av hela läraryrkets status.

Trots att Sverige är ett av de länder som satsar mest på utbildning i förhållande till sin BNP (bruttonationalprodukt), har svenska lärare bland västvärldens lägsta löner. Folkpartiet var berett att ge högre löner till lärarna i förhandlingarna inom Svenska Kommunförbundet, men röstades ned av övriga partier. Fler arbetsgivare, det vill säga fler fristående skolor, skulle skapa konkurrens mellan skolorna, vilket i sin tur pressar upp lärarlönerna.

1985 fanns det 1458 lektorat i gymnasieskolan. År 2001 fanns det endast 179 stycken. Lektoraten bör åter besättas. De stärker skolans forskningsanknytning och tillför skolan en viktig kvalitetsdimension. Vårt mål är att var 10:e gymnasielärare ska vara lektor inom en tioårsperiod.

För att kvalitetssäkra lärarutbildningen och ytterligare höja kvaliteten i skolan bör en särskild lärarlegitimation införas, som utfärdas efter genomgången utbildning. En nämnd motsvarande hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd bör inrättas för att säkra kvalitet och rättssäkerhet.

Andra krav vi ställer är att lärarutbildningen ska ge goda ämneskunskaper, att det behövs fler manliga lärare i skolan, att rektor ska vara pedagogisk ledare och inte kamrer. Vi vill med andra ord värna om läraryrkets professionalism.

LARS WENNÅS

Lars Wennås, Rättvik, är folkpartistisk

kommunal- och landstingspolitiker

Mer läsning

Annons