Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Högskolan får inte ducka

Annons

Högskoleverkets nytillsatte chef Anders Flodström har börjar sitt nya jobb genom att leverera en illavarslande provokation till landets mindre högskolor och universitet. Genom sitt uttalande i början av månaden om att vi behöver högst fem stora universitet för att klara oss i den internationella konkurrensen har han satt igång en debatt som kan äventyra 30 års möda att bygga upp kvalificerad undervisning och forskning även utanför storstäderna.

Inte blir hans förslag mindre hotfulla om de ses i ljuset av regeringsutredaren Brändströms tankar om att minska antalet regionala högskolor.

Anders Flodströms uttalande kan tolkas på olika sätt. Ett alternativ är att ta honom på orden och utgå från att fem svenska storuniversitet kan ge Sverige högre forskningskvalitet, fler innovationer och kanske även fler Nobelpris.

Om man studerar hur andra västländer agerar i samma fråga finner man att många jättar bland universiteten i Europa och Asien men även USA knappast lever upp till Flodströms storskalighetsdrömmar. Tvärtom kommer många av de viktigaste forskningsresultaten från mycket småskaliga arbetsgrupper på relativt små före-tag och universitet. Hans tes håller helt enkelt inte.

En annan tolkning av hans provokation är att han som företrädare för de största och i många stycken mest konservativa universiteten - han har ju själv nyligen varit rektor på KTH och Linköpings universitet - vill garantera att de stora drakarna i systemet skall få ökade resurser och mindre konkurrens - inom landet.

De gamla universiteten har alltsedan Riksdagen fattade sitt beslut om regionala högskolor 1975 försökt att hindra de senares utveckling. De stora har ständigt varit motståndare till ökade anslag till regionernas högskolor, anslag till forskning och nya professurer, hindrat nya ämnens utveckling och pläderat för att högskolor som de i Dalarna och Kalmar endast skall vara grundutbildare som förser de gamla lärosätena med fler elever.

När de regionala högskolorna startade under 1970-talet var det endast två enskilda små institutioner på de då befintliga universiteten som stödde Riksdagens beslut. När Riksdagen 1996 med stöd av främst socialdemokrater och centerpartister beslöt att expandera de nya högskolornas kapacitet och kvalitet försökte bl.a.

Flodströms föregångare Sigbrit Franke (då rektor för Umeå universitet) med kollegor ännu en gång att sätta käppar i hjulet för de nya akademierna utanför de starkt gynnade storstäderna. Umeå har dessutom under lång tid gjort mycket för att Sundsvall och Östersund aldrig skulle få sitt Mittuniversitet, som förra regeringskoalitionen dock röstade igenom.

De hot som Flodström och Brändström formulerat genom sina uttalanden de senaste 14 da-garna har i praktiken funnits i luften ända sedan 1975. Jag tillhör dem som åtskilliga gånger varnat för de illa dolda hoten som måste bemötas med snabba motinlägg och mycket ambitiösa framtidssatsningar.

Till högskolan Dalarna vill jag säga: Ligg inte still och ducka för provokationerna. Agera!

Kolumnen Ronny Svensson (bildvinjett)

Mer läsning

Annons