Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hans Lindqvist: Stollig moralism sprider hiv!

/

Annons

Hittills i år har 250 nya fall av hiv-smitta noterats i landet, vilket innebär en plötslig fördubbling, jämfört med tidigare halvår. Totalt hyser Sverige nu närmare 7 700 hiv-smittade personer, av vilka ett par tusen utvecklat aids. Allt enligt smittskyddsinstitutet.

Bromsmedicinerna förhindrar/fördröjer utbrottet av den dödliga sjukdom i immunförsvaret, som heter aids. Den smittade kan leva ett tämligen normalt liv _ men förblir hela tiden smittförande. Först ett framtida fungerande vaccin kan stoppa epidemin och i allra bästa fall så småningom utrota sjukdomen. En sådan, god utveckling är emellertid ännu skriven i stjärnorna.

Hiv-smittan prioriterar skilda grupper på olika håll i världen. I Afrika drabbas framförallt heterosexuella kvinnor, vilket sammanhänger med kvinnans ohyggligt svaga sociala och ekonomiska ställning i flertalet afrikanska stater. I andra delar av världen utgör istället homosexuella män den största, hiv-drabbade gruppen.

I Sverige sprids hiv numera snabbast bland sprutnarkomaner, som under abstinensens injiceringshets lånar infekterade kanyler av varandra. Merparten fall finns i Stockholm.

Ändå frodas fortfarande ett starkt politiskt _ framförallt borgerligt _ motstånd mot sprutbytesprogrammet, som går ut på att förse registrerade sprutnarkomaner med gratis sprutor och kanyler. Programmet skulle nämligen "legitimera missbruket".

Resonemanget är barockt. Absolut viktigast är att sprutnarkomanerna inte sprider hivsmittan vidare till varandra och utomstående. Samhället har i själva verket redan legitimerat missbruket såtillvida att kända narkomaner inte omgående underkastas tvångsvård.

För såväl hetero- som homosexuella utgör kondomen ett effektivt skydd mot samtliga sexuellt överförda sjukdomar, inklusive hiv. Icke desto mindre vidhåller katolska kyrkan och merparten av den kristna högern sitt fanatiska motstånd mot kondomanvändning överhuvudtaget, då ett kristet bejakande av denna gummiprodukt skulle "legitimera synden". Att kondomen räddar liv bortser man från.

Den fromma moralismen har i sanning många liv på sitt samvete. Hyckleriet dödar!

För den i särklass stolligaste hiv-politiken svarar ANC-regeringen i Sydafrika. Hälsovårdsminister Manto Tshablala-Msimang framhärdar hårdnackat med sina hemsnickrade läroteser om att hiv dels inte leder till aids, dels att sjukdomen behändigt kan kureras med en dekokt på rödbetor, vitlök och några andra lika primitivt rekorderliga ingredienser. Ministern har inte lyckats få något som helst internationellt, fackmedicinskt erkännande för vare sig aids-teori eller mirakelkur. Ändå vidhåller den sydafrikanska regeringen sin lika kuriösa som dödsbringande officiella uppfattning. Av dumhet eller prestige, det är frågan.

Den gamla iakttagelsen att gamla, principfasta motståndskämpar inte alltid är lika lyckade som fredstida ministrar och departementschefer syns återigen besannad.

Mer läsning

Annons