Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Halverad ohälsa - käckt vallöfte

Annons


Persson utpekar sjukfrånvaron som nästa mandatperiods huvudfråga. Socialförsäkringsminister Ingela Thalén utlovar halverade sjuktal inom fem år. Moderaterna anser sig kapabla att fixa samma sak på endast fyra år. Valrörelse pågår.

Sjukfrånvaron i arbetslivet är 50 procent högre idag än för sju, åtta år sedan. Sverige är härvidlag unikt. Inom övriga EU har ökningstakten inte varit tillnärmelsevis så hög. "Endast" dussinet procent.

Moder Sveas sjukförsäkringskostnader har råkat i sken. Den svenska tryggheten är härvidlag extra sårbart, därför att sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna utgör en integrerad del av statsfinanserna - som är konjunkturkänsliga.

Under lågkonjunkturer, där socialförsäkringarna rimligtvis belastas som hårdast, har systemet svårast att klara påfrestningarna. Vilket knappast är ägnat att stärka medborgarnas förtroende. Folks sviktande tillit till systemet avspeglas i det faktum, att allt fler försöker komplettera sin trygghet med privatförsäkringar.

Att minska sjukskrivningsfrekvensen är naturligtvis alltid vällovligt. Särskilt om det väsentligen kan ske genom förbättrad folkhälsa och inte genom kärvare sjukskrivningsbestämmelser och ökad sjukpensionering. Om inte annat är det ekonomiskt nödvändigt. Oavsett hur man lyckas därvidlag måste något ändå - helst i tid! -göras åt själva trygghetssystemet. Folkpartiets smått visionäre socialförsäkringsexpert och exminister Bo Könberg har upprepade gånger försökt aktualisera frågan om en stor sjukförsäkringsreform över blockgränsen. Könberg hoppas på en reform, där trygghetssystemet "lyfts ut ur statsbudgeten". Ett gammalt liberalt krav därvidlag är inkomstbortfallsprincipen, det vill säga det ska vara någorlunda raka rör mellan input och output i de samhälleliga trygghetssystemen för den enskilde.

För tiotalet år sedan enades fem riksdagspartier om den stora pensionsreformen. Könberg förslår nu en bred uppgörelse i samma goda anda om sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna. En bred uppgörelse över blockgränsen åtnjuter dessutom avsevärd immunitet mot eventuella maktskiften i kanslihuset, när den väl blivit till. Nog så viktigt i sammanhanget.

Den karln bör man bestämt lyssna på!

Mer läsning

Annons