Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fridlyst odjur till Dalarna

Annons

Skyddet av utrotningshotade djur ligger tidningen varmt om hjärtat. Efter senaste tidens skräckrapporter om skoningslös tjuvjakt på fridlysta rovdjur i Dalarna och annorstädes, kan ett beundransvärt exempel på motsatsen med glädje refereras. Sällsynt framsynta länsstyrelsen i Jämtlands län utfärdade för 18 år sedan följande kungörelse:

"Länsstyrelsen meddelar med stöd av 14 § naturvårdslagen (SFS 1964:822 omtryckt SFS 1974:1025) förbud mot att inom Storsjön (i centrala Jämtland) döda, skada, fånga levande djur av arten Storsjöodjuret. Förbudet gäller även att borttaga eller skada Storsjöodjurets ägg, rom eller bo." (23 FS 1986:3)

Rätt så!

Jämtländska kollegan Östersunds-Posten rapporterade häromdagen att saken nu blivit ett fall för justitieombudsmannen (JO), sedan en person inlämnat en dispensansökan om att få plocka storsjöodjurets ägg. JO önskar granska beslutsunderlaget för djurartens fridlysning och begär därför in samtliga handlingar i ärendet.

Vi vill bestämt påpeka att varken 1 april eller rötmånad torde föreligga.

Då såväl verifierade iakttagelser som säkra odjursfynd lyser med sin frånvaro kan storsjöodjuret på goda grunder misstänkas redan vara utdött alternativt utrotat till följd av tjuvfiske alternativt olaga äggplockning. Vad göra?

Naturvårdsverket bör självklart ges i uppdrag att ofördröjligen i jämtländska Storsjön utplantera lämpligt antal sjöodjur från Loch Ness i Skottland, där arten fortfarande då och då påstås ge sig tillkänna.

Nu rör vi oss bestämt på svårt minerad mark. I full förvissning om att läsarna visar obrottslig diskretion och inte knystar till Malte Sandström och andra militanta utplanterings- och rovdjursmotståndare inom och utom Dalarna föreslås följande:

Ett antal, helst någorlunda fromsinta exemplar av arten (sjöodjuret alltså) utsläpps diskret i Siljan och Runn genom Naturvårdsverkets försorg i god tid före turistsäsongen, samt underkastas samma fridlysning som i Storsjön.

Laxodlare, kanotister och badgäster kompenseras för eventuella förluster.

HANS LINDQUIST

Mer läsning

Annons