Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Fossil uppfattning om skolan"

Annons

Tidningen har en fossil uppfattning om skolan. Det märks på tidningens syn på pedagogik i en ledare i måndagstidningen.

Ledarartikeln ger uttryck för en underlig syn på vad som försiggår i skolan i dag.

Att barn skulle se skolan som något nödvändigt ont är direkt felaktigt och att vuxensamhället skulle uppmuntra den påstådda uppfattningen är ju rent absurt. Var tidningen grundar detta påstående framstår som en gåta.

Under den tid jag varit verksam i skolan har jag sett en väldig framåtanda och positivism hos framför allt elever som dagligen har en stark vilja att lära sig saker. De riktigt sprudlar av energi och merparten av eleverna är synnerligen aktiva i sitt eget lärande. Eleverna tar ansvar för sin egen inlärning anpassat till den ålders- och mognadsnivå de befinner sig. Ett litet barn ges litet ansvar och ett äldre mer moget barn kan ges ökat ansvar.

Tvärtemot vad tidningen tror och vad skolan gjorde förr så skapar skolan i dag större möjlighet för varje enskild elev att sätta individuella mål. Att skolan är till för att likrikta barnen är därför en förelegad uppfattning.

Skolan i dag är istället en modern inrättning med modern pedagogik. Låt vara att lokalerna på många ställen är undermåligt underhållna men pedagogiskt är skolan effektivare idag än förr. Barn kan mer nu än tidigare.

Problemet i skolan i dag gäller i stället ekonomin. Falu kommuns skolförvaltning har i år ett sparkrav på 18 miljoner kronor. Att genomföra detta sparkrav utan att det får inverkningar på kvaliteten är befängt.

Självklart måste en som motsvarar cirka 40 heltidstjänster få inverkningar i skolan. Att skolan inte skulle bry sig om detta är också helt gripet ur luften. Jag kan försäkra att alla som arbetar inom skolan gör sitt yttersta för att behålla den kvalitet vi har idag. Men arbetsbelastningen ökar om man behåller samma kvalitet och får mindre resurser.

För oss i skolan är koppen full. Vi måste sänka ribban, om vi ska orka med arbetet. Annars ökar långtidssjukskrivningarna igen. Men vi arbetar med människor och vi bryr oss. Tro inget annat. Att vi däremot inte har några pengar till bland annat vikarier kan få till följd att vi tvingas ställa in lektioner och i stället ge eleverna fler uppgifter att lösa på egen hand. Att en del elever förmodligen nyttjar dessa tillfällen till annan verksamhet än förkovran ser jag som en ganska självklar bild. Annat vore underligt. Förmodligen längtade även ledarskribentens klasskamrater efter loven på den tiden skolan inte

utvecklades.

LEIF ANDERSSON

Mer läsning

Annons