Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Försvaret kan halveras"

Annons

Tidningens ledarskribent har uppmärksammat våra valfrågor och undrar hur de ska finansieras. Vårt valmanifest påstås "kosta miljarder om det ens vore möjligt att genomföra".

Tidningen har missat att vårt valmanifest är finansierat fullt ut. Framtida generationer ska inte betala för vår livsstil!

Vi minskar statens utgifter kraftigt, bland annat med en halvering av de militära kostnaderna. Sverige och Turkiet är de enda västländerna som inte kraftigt minskat sina militära utgifter sedan kalla krigets slut; de flesta andra länder har minskat med 50 procent eller mera. En liknande minskning i Sverige skulle på sikt ge 20 miljarder till statskassan årligen.

Sverige har motorvägar och ringleder så det räcker. Däremot vill vi satsa på de mindre vägarna, men vi sparar ändå miljardbelopp jämfört med regeringens förslag.

En förlängd föräldraförsäkring till 18 månader, kostar knappt en miljard för den extra pappamånaden, 200 miljoner för ännu en garantimånad och ca 700 miljoner för att höja garantiersättningen från 60 till 120 kronor per dag. Skatteintäkterna minskar med knappt en miljard år 2006 till följd av den ökade ledigheten. Hela förslaget, en enorm välfärdsvinst, kostar alltså bara 7 procent av försvarsutgifterna eller mindre än hälften av maxtaxan i barnomsorgen.

Friår i hela landet budgeteras till 500 miljoner år 2003. Men slutsumman är mycket lägre eller rent av en vinst för staten och samhället eftersom friåret är ett viktigt led i att bekämpa stress och utbrändhet och därmed minska sjukskrivningarna som i dag är en av statens största utgifter.

Tillsammans med regeringen har vi enats om ett högkostnadsskydd i tandvården för de äldre. Nu vill vi gå vidare och införa ett avgiftstak för alla. Det är en av de största välfärdsreformerna inom sjukvården, men den ryms i budgeten!

Mer pengar till vården är nödvändigt! Vi prioriterar det förebyggande arbetet, där friår och sänkt arbetstid ingår tillsammans med bland annat tuffare tag mot hälsofarliga kemikalier. Trots det så anslår vi mer pengar än regeringens liggande förslag, åter finansierat inom budgetramarna.

Sverige håller fast vid fyrtiotimmarsveckan som om den vore en naturlag, medan Danmark, Tyskland, Frankrike och de flesta andra EU-länder sänkt arbetstiden. Erfarenheterna därifrån visar att sjukskrivningar och utbrändhet minskar, att nya arbetstillfällen skapas och att produktiviteten per timme ökar. Därför minskar också kostnaden kraftigt, särskilt inom tunga yrken som vård och omsorg. Vårt mål är 35-timmarsvecka år 2006, med stor flexibilitet för hur man når dit, vilket också påverkar både kostnader och vinster med minskad arbetstid, men den ryms i en ansvarsfullt balanserad budget.

Det gröna samhället kostar inte mer än dagens gråa samhälle där motorvägar och JAS-plan är viktigare än livskvalitet.

MARIA WETTERSTRAND

Mer läsning

Annons