Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Försvaret ingen stridsfråga

Annons

den 15 januari2007

Detta blev väldigt tydligt när den säkerhetspolitiska försvarskonferensen, Folk och Försvar, inleddes i Sälen i går. Försvarsminister Mikael Odenberg (m) och försvarsutskottets ordförande, riksdagsledamoten Ulrica Messing (s) visade upp en tämligen enad front i synen på den svenska strategin.

Möjligen påverkade av vädermakternas hotfulla attacker under det stormiga söndagsdygnet, anslog de båda försvarspolitikerna en försonlig ton i synen på det framtida försvaret. Det rådde enighet både om inriktning och kostnader.

När försvarsministern dessutom höll en låg profil i den kontroversiella frågan om ett svenskt Nato-medlemskap, fanns det varken anledning eller politiskt utrymme för Ulrica Messing att rikta någon allvarlig kritik mot den nya regeringens sätt att bedriva försvars- och säkerhetspolitik.

Försvarsministern kunde dock inte avhålla sig från konstaterandet att Sverige nu kan spela en aktivare roll i Europapolitiken än vad den tidigare regeringen förmådde. Socialdemokraternas beroende av regeringssamarbete med miljöpartiet och vänstern innebar begränsningar i Sveriges engagemang i EU:s säkerhetspolitik. Odenberg utlovade nu en svensk fördjupning i engagemanget i Europaunionens försvars- och säkerhetspolitik.

Tidstypiskt nog konstaterade både försvarsministern och Ulrica Messing att det är ett ökat nordiskt och internationellt engagemang som framstår som den naturliga arbetsuppgiften för det svenska försvaret. Sveriges roll blir att bidra med trupp med sikte på humanitära uppgifter och freds-bevarande operationer, där kravet på utrustning och kompetens blir allt mer komplexa.

Mikael Odenbergs besked om att regeringen under de närmaste åren ska fördubbla nivån på utlandsstyrkan från dagens nivå på knappt 1000 till cirka 2000 soldater, visar på en tydlig ambitionsnivå från regeringen, särskilt som alliansens partier också satsar 1,3 miljarder under tre år för att kunna leva upp till den ökade perso-nalinsatsen.

I den känsliga frågan om medlemskap i Nato konstaterade försvarsministern att det inte finns någon anledning att diskutera ämnet under den innevarande mandatperioden. Samtidigt ansåg han att det inte föreligger några skäl till "beröringsångest" kring Nato-samarbete.

Det faktum att Sverige numera deltar i många Nato-ledda operationer på det internationella planet har definitivt avdramatiserat den svenska debatten om riskerna med och värdet av att delta i den typen av insatser.

Att den politiska samsynen är gediget förankrad i den svenska riksdagen är en väsentlig förutsättning för en trovärdig försvarspolitik.

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons